Testování drog: důvody, metody a časy detekce

Co je test na drogy?

Test na drogy se používá k detekci drog nebo určitých léků v těle člověka. Různé materiály vzorků lze zkoumat pomocí různých metod. Drogy lze například detekovat déle ve vlasech nebo nehtech než v krvi, slinách a moči.

Kdy podstoupit test na drogy?

K určení typu nebo množství látky může být v různých situacích nutný test na drogy. Například detekce může vést k důležitým krokům, jako je podání antidota (protijed) nebo nouzová ventilace. Důvody pro testování na drogy zahrnují:

  • Otravy a mimořádné situace
  • Sledování postupu odvykací léčby
  • Objasnění otázky zavinění např. při dopravních nehodách

Co děláte, když děláte test na drogy?

Vyhodnocení a zjištění se předají dožadujícímu úřadu. Pokud se předpokládá, že ke konzumaci drog došlo před časem, jako vzorek pro test na drogy se použijí vlasy nebo nehty. Spotřebované léky a jejich degradační produkty totiž tělo zabudovává během růstu vlasů nebo nehtů. V průměru vlasy rostou o 1 centimetr za měsíc. S pomocí tohoto předpokladu lze vyvodit závěry o období konzumace drogy.

Detekce léků v krvi je klasicky vyžadována u akutních abnormalit, protože většina látek je již v krvi odbourána během několika hodin.

Jaká jsou rizika testu na drogy?

Provedení testu na drogy nepředstavuje jako vyšetřovací technika žádná rizika. Pouze vzorek krve může vést k modřinám (hematomům) nebo infekci, pokud není správně proveden.

Co potřebuji vědět o testování na drogy?

Detekovatelnost léčiv závisí na původní látce, výsledných degradačních produktech (metabolitech), materiálu vzorku a provedeném testovacím postupu. Rozhodující roli hraje také frekvence užívání a pravidelnost. Na otázku, jak dlouho jsou drogy zjistitelné v moči, tedy nelze jednoznačně odpovědět. Hodnoty v následující tabulce by měly být pouze orientační.

Účinná látka

Doba detekce po poslední konzumaci

Krev

Moč

Vlasy

Alkohol

V závislosti na množství a degradaci

Degradace cca. 0.1 až 0.2 promile za hodinu

-

Amfetaminy (rychlost, krystal)

krátkodobě působící: 1-2 hodiny

dlouhé působení: 3-6 hodin

6-10 hodin

3 dní

Měsíců

Konopí (THC)

2 4-h

12 hodin

častá spotřeba: týdny

3 7-dny

častá spotřeba: týdny

Měsíců

Extáze (MDMA, MDE, MDA)

3 12-h

až 24 hodin

1 4-dny

Měsíců

Heroin

3 6-h

12 hodin

3 4-dny

Měsíců

Kokain

1 2-h

6 hodin

3 dní

Měsíců

LSD

6 12-h

až 24 hodin

1 2-dny

-

Opiáty (morfin)

až 8 hodin

2 7-dny

Měsíců

Pokud je v rámci lékařsko-psychologického vyšetření (MPÚ) k prokázání abstinence nutný odborný posudek, musí si dotyčný hradit náklady na drogový screening sám. Vzhledem k tomu, že různé postupy jsou často velmi složité, může test na drogy rychle stát několik stovek eur.