Doba pracovní neschopnosti | Whiplash - důležité informace a cvičení

Doba pracovní neschopnosti

Délka pracovní neschopnosti po a šlehnutí zranění závisí na zraněných strukturách a době do jejich opětovného naložení. Délka pracovní neschopnosti tedy může trvat dva až několik týdnů. Pokud je pracovní neschopnost příliš krátká, může ji lékař prodloužit.