Cvičení pro dyskalkulii: typy, struktura a cíle

Jaké cviky pomáhají při dyskalkulii?

Na trhu jsou různé nabídky cvičení pro dyskalkulii. Jsou založeny na různých výukových systémech, jako jsou kartičky, krabice a software. S výběrem vhodných cviků na dyskalkulii si nechte poradit od odpovědných specialistů!

Struktura cvičení

Po zvládnutí jsou aritmetické operace obvykle trvale pochopeny, ale opakování je přesto nedílnou součástí konceptu cvičení.

V rámci cvičení dyskalkulie jsou jednotlivé aritmetické kroky znovu a znovu verbalizovány. Pokud postižená osoba nemá potíže slovně popsat aritmetický proces, rozumí mu. Mnemotechnická zařízení se zpravidla nedoporučují, protože potíže neřeší, ale přeskakují.

Obsah cvičení

Jedním z důležitých cvičení je například umístění čísla na číselnou osu. Tímto cvičením by měl dotyčný získat cit pro číselný prostor. Učí se také operační strategie pro řešení matematických výzev.

Hodnocení cvičení

Doplňkové softwarové programy

Pro postižené je často užitečné používat kromě cvičení z terapie také vhodné výukové softwarové programy. Nabízejí zejména dětem hravý přístup k učení. Využití výukového softwaru a výukových programů podporovaných počítačem však v žádném případě nenahrazuje profesionální terapii.

Výběr programů založených na poznatcích lékařských doporučení a vědecky testovaných lze nalézt například na webových stránkách BundesverbandLegasthenie und Dyskalkulie eV (Německé sdružení pro dyslexii a dyskalkulii).

Je možná prevence pomocí cvičení?

Jaké jsou cíle cvičení dyskalkulie?

Školitel podrobně probírá cíle cvičení dyskalkulie a společně s dotyčnou osobou je definuje. To je velmi důležité, zejména pro děti, poskytnout jim jasnou a realistickou perspektivu. Výběr cvičebního materiálu probíhá po úzké konzultaci se všemi zúčastněnými pomocníky. Cvičení dyskalkulie specificky podporují ty dílčí oblasti, ve kterých postižená osoba vykazuje slabosti.

Cílem procvičování dyskalkulie s dítětem je, aby dohnalo výuku matematiky ve své třídě a získalo úroveň matematického porozumění potřebnou pro každodenní život.

U dospělých se někdy stává, že si během let vytvořili taktiku, jak se vyhnout určitým matematickým problémům. Nyní musí těmto strategiím čelit. Cvičení pomáhají rozbít nesprávně naučené vzorce a nově a správně se učit aritmetické kroky.