Dysgramatismus u dětí – příznaky

Charakteristickým rysem dysgramatismu je gramaticky zkomolená řeč: dítě dělá chyby při tvoření slov (např. ve skloňování), ve větné skladbě a v používání slovních koncovek a funkčních slov (členy, předložky, spojky). Často tvoří jednoslovné věty a mluví ve stylu telegramu. Časté je také opakování slov. Mnoho dětí komentuje skutečný význam řečeného vhodnými gesty a mimikou.

V těžkých případech může být dysgramatismus tak výrazný, že člověk vůbec nerozumí tomu, co dítě říká.

Popis | Příčiny | Příznaky | Diagnóza | Terapie | Prognóza