Dysgramatismus u dětí – terapie

Různí odborníci mají různé přístupy k léčbě dysgramatismu. Koncepce léčby také závisí individuálně na věku dítěte a typu a stupni dysgramatismu. Logoped obvykle nechává dítě dělat cvičení na poslechovou pozornost, rytmus a používání správných slovních a větných konstrukcí. Využívá obrázkové příběhy a hraní rolí.

Pokud je dysgramatismus průvodním jevem rozsáhlejšího vývojového opoždění, spolupracují logopedi s lékaři, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a/nebo psychology.

Popis | Příčiny | Příznaky | Diagnóza | Terapie | Prognóza