Darování vajíček: Jak to funguje

Co je darování vajec?

Při darování vajíček jsou dárci odebrány zralé vaječné buňky. Ty jsou pak použity k umělé inseminaci: vajíčka jsou uměle oplodněna spermatem zamýšleného otce a poté implantována příjemci, který dítě donosí do porodu a přeje si ho vychovat. Postup je spojen s riziky pro obě strany, a proto je v Německu mimo jiné zakázán.

V zásadě existují dva způsoby, jak získat vaječné buňky pro darování vajíček:

1. sdílení vajíček a darování embryí

Žena, která sama podstoupila oplodnění in vitro (IVF), daruje svá přebytečná vajíčka, pokud je již sama nepotřebuje („sdílení vajíček“). V zásadě je také možné vypustit vajíčka, která již byla oplodněna; toto je známé jako darování embryí. To dává smysl například tehdy, pokud zamýšlený otec neprodukuje plodné spermie.

2. dobrovolné dárcovství

Žena dobrovolně podstupuje hormonální terapii stimulující produkci a zrání vajíček a následně daruje vajíčka, která jsou následně odebrána. Ty slouží jedinému účelu umožnit jiné ženě otěhotnět.

Kdy má darování vajíček smysl?

  • stali se neplodnými v důsledku lékařské léčby (např. chemoterapie)
  • vstoupili do menopauzy brzy (před 40. rokem věku – předčasná menopauza)
  • by chtěla mít děti v pokročilém věku po menopauze
  • mají genetická onemocnění
  • mají těžkou endometriózu
  • mají za sebou několik neúspěšných pokusů o umělé oplodnění vlastními vejci

Požadavky na darování vajíček

Žena, která si přeje darovat vajíčka, by měla být co nejmladší a podstoupit lékařskou prohlídku na infekční onemocnění. To proto, aby se vyloučil možný přenos nemocí, jako je HIV nebo hepatitida. Kromě toho by měla být celkově v dobrém zdravotním stavu a – samozřejmě – plodná.

Žena, která si přeje mít děti, musí mít jako příjemce darovaného vajíčka zdravou a fungující dělohu, aby byla implantace vajíček úspěšná.

Postup darování vajíček

V dalším průběhu darování vajíček jsou zralá vajíčka odebrána punkcí a oplodněna ve zkumavce spermatem zamýšleného otce. Pokud to funguje, oplodněné vajíčka (zygoty) jsou zmrazeny. Poté je připravena děloha příjemce. To se provádí pomocí speciální hormonální terapie, která stimuluje tvorbu a průtok krve v děložní sliznici. Jakmile je děloha příjemce připravena, implantuje se jedna nebo více (rozmražených) zygot.

O tom, kolik oplodněných vajíček se použije, rozhoduje lékař po konzultaci s nastávajícími rodiči. Zohledňuje i lékařský nález a věk rodičky. Ve většině případů se pro darování vajíček používají dvě zygoty.

Pokud byla implantace oplodněného vajíčka úspěšná – tedy pokud příjemkyně otěhotněla – těhotenství jako obvykle sleduje gynekolog.

Rizika darování vajíček

Hormonální léčba, kterou musí dárce podstoupit, může být psychicky i fyzicky stresující. Samotný odběr vajíček je chirurgický zákrok s přidruženými riziky, jako je nutná anestezie.

Emoční zátěž by se také neměla podceňovat. Mnoho žen, které dostaly darování vajíček, to neřekne svým příbuzným a přátelům – ze strachu, že se setkají s nepochopením. O tom, jak k otěhotnění došlo, by však měl být ošetřující gynekolog informován nejpozději při následné podpoře těhotenství v Německu. Je to proto, že těhotné ženy po darování vajíček jsou v Německu klasifikovány jako vysoce rizikové pacientky:

Zkušenosti ukazují, že riziko některých forem vysokého krevního tlaku (hypertenzní těhotenské nemoci) je u těhotné ženy výrazně zvýšené. Odborníci proto doporučují bedlivé sledování nastávající maminky.

Právní situace darování vajíček

Mnoho zemí Evropské unie v posledních letech legalizovalo dárcovství vajíček prováděné lékaři. Německo to ale nepovoluje, stejně jako dárcovství embryí. To je upraveno v zákoně o ochraně embryí z roku 1990, který má zabránit náhradnímu mateřství a komerčnímu zneužívání. Je to proto, že žena, která daruje vajíčka, podstupuje zdravotní riziko – na rozdíl od mužů, kteří darují své sperma, což zákon neupravuje.

Kvůli zákazu darování vajíček v Německu cestuje mnoho párů, které si přejí mít děti, do jiných zemí v EU nebo po celém světě, kde je darování vajíček legální. Oblíbené kliniky se nacházejí v České republice, Španělsku, Polsku, Rusku a USA.

Po úspěšném darování vajíček v zahraničí nemůže být žena v Německu stíhána. Těhotná žena bude po zákroku nadále dostávat běžnou lékařskou péči v Německu. V Německu zákonné mateřství přebírá žena, která dítě porodila.

Při darování vajíček do zahraničí je třeba mít na paměti ještě něco: v závislosti na zemi nemusí být děti později schopny vysledovat své genetické kořeny. Je to proto, že dar je často anonymní.

Darování vajíček: Vyhlídky na úspěch

Dárkyně vajíček jsou většinou mladé – dobrý předpoklad pro úspěšné oplodnění a vývoj plodu. Důležitou roli však hraje i stav a věk příjemce. V průměru je statistická pravděpodobnost, že postup darování vajíček bude úspěšný, 30 až 45 procent.