Loket: Funkce, anatomie a nemoci

Co je to loket?

Loket je složený kloub zahrnující tři kosti – humerus (horní část paže) a radius (radius) a loketní kost (ulna). Přesněji jsou to tři dílčí klouby se společnou kloubní dutinou a jediným kloubním pouzdrem, které tvoří funkční celek:

  • Articulatio humeroulnaris (kloubní spojení mezi humerem a ulnou)
  • Articulatio humeroradialis (kloubní spojení mezi humerem a radiem)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (kloubní spojení mezi ulnou a radiem)

Loketní kloub je držen kolaterálními vazy na vnitřní i vnější straně.

Po flexorové straně kloubu probíhají nejdůležitější nervy a cévy – při odběru krve lékař píchne žílu v ohybu lokte.

Jaká je funkce lokte?

Loket umožňuje flexi a extenzi předloktí proti nadloktí. Dále lze ruku otáčením kloubu vytočit směrem ven (dlaní nahoru) nebo dovnitř (dlaní dolů). V prvním pohybu (supinaci) jsou kosti vřetenní a loketní vzájemně rovnoběžné; ve druhém pohybu (pronaci) jsou zkříženy. Kloubový kloub mezi pažní a loketní kostí interaguje s dalšími dvěma klouby a umožňuje pohyb kola – rotaci předloktí proti humeru.

Ohýbač paže (brachialis), který leží pod bicepsem, se také ohýbá v loketním kloubu.

M. brachioradialis je důležitý flexor paže, který se používá zejména při zvedání a přenášení těžkých břemen.

Natahovač paže (triceps brachii) je jediný extenzorový sval v lokti. Jelikož tři flexorové svaly mají v klidu silnější tonus než extenzorový sval, je předloktí vždy v mírně flektované poloze, když jej necháme volně viset.

Kde se nachází loket?

Loket je kloubové spojení mezi pažní kostí a dvěma předloktími.

Jaké problémy může způsobit loket?

Ke zlomenině lokte obvykle dochází, když člověk spadne na nataženou ruku. Linie zlomeniny může být na různých místech v oblasti kloubu, tj. pod pojmem zlomenina lokte se skrývají všechny zlomeniny nadloktí, ulny nebo radia v blízkosti loketního kloubu. Patří sem např. zlomenina olekranonu (zlomenina konce loketní kosti na straně lokte).

Loketní kloub se může také vykloubit. K této dislokaci obvykle dochází v humeroulnárním kloubu, tedy částečném kloubu mezi humerem a ulnou. Příčinou bývá pád na nataženou nebo mírně pokrčenou paži.

Bursa v blízkosti kloubu se může bolestivě zanítit (bursitis olecrani). Někdy jsou příčinou bakterie. V ostatních případech se jedná o abakteriální zánět, jaký se může objevit v souvislosti s revmatoidní artritidou nebo dnou. Chronický tlak v důsledku častého opírání se o loket („studentský loket“) může být také spouštěčem abakteriální burzitidy.