Electronic Sick Note (eAU)

Co pro vás mění nový oznamovací postup?

Pro pojištěnce se zavedení elektronického potvrzení o pracovní neschopnosti (eAU) mění jen málo – základní postup hlášení nemoci zůstává stejný.

V případě nemoci musíte zaměstnavateli nahlásit nemoc a nejpozději od třetího dne předložit potvrzení o pracovní neschopnosti (AU). Váš ošetřující lékař vydá AU jako obvykle.

Co je nového: Vaše tzv. povinnost jej předložit již neplatí. Od 1. října 2021 bude váš lékař předávat vaše údaje o pracovní neschopnosti přímo vaší zdravotní pojišťovně. Tento nový elektronický ohlašovací kanál se vztahuje na všechny osoby pojištěné v rámci zákonného zdravotního pojištění – včetně těch, kteří mají marginální zaměstnání.

I nadále však máte povinnost hlásit svou nemoc. Nemocnost musíte svému zaměstnavateli nahlásit telefonicky, faxem, e-mailem nebo také prostřednictvím messengerových služeb (WhatsApp, SMS atd.). Měli byste si se zaměstnavatelem předem ujasnit, jaký komunikační kanál preferuje. Jste totiž povinni zajistit, aby vaše nemocenská bezodkladně dorazila k vašemu zaměstnavateli.

Má „žlutá skluzavka“ svůj den?

„Žlutá složenka“ však prozatím nebude zcela zrušena: Váš lékař vám bude i přes nový oznamovací postup nadále předávat papírové potvrzení o pracovní neschopnosti. Tento papírový certifikát vám slouží jako důkaz a dokumentace.

Kdy bude zavedeno elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti?

Proces postupné digitalizace a síťování zdravotnického systému upravuje zákon o jmenování a zásobování (TSVG), který vstoupí v platnost v květnu 2019. Stanoví, že nový postup oznamování eAU bude zaveden ve dvou krocích:

  • Od 1. října 2021 bude váš lékař v případě nemoci předávat vaše eAU vaší zdravotní pojišťovně.
  • Od 1. července 2022 bude vaše zdravotní pojišťovna předávat vaše údaje o eAU také vašemu zaměstnavateli.

Od roku 2022 bude proto celý postup hlášení AU probíhat celoplošně v digitální podobě. Od tohoto data se bude používat pouze elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti. Váš zaměstnavatel i Vaše zdravotní pojišťovna pak budou plně integrováni do elektronické oznamovací procedury AU.

Jaké jsou výhody elektronického potvrzení o pracovní neschopnosti?

Nový postup elektronického hlášení vám nabízí několik výhod:

  • Vaše potvrzení o nemoci dorazí na vaši zdravotní pojišťovnu rychleji než poštou.
  • Včasné upozornění na vaši pracovní neschopnost je zajištěno.
  • Případné výplaty nemocenských dávek lze provést rychleji.

U eAU lze také zaručit kompletní dokumentaci vaší pracovní neschopnosti. Lze se tak vyhnout i konfliktům například v rámci pracovního práva. Například otázka, zda potvrzení o pracovní neschopnosti bylo či nebylo vašemu zaměstnavateli předloženo včas. Elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti zjednodušuje hlášení, snižuje byrokracii a zbavuje vás povinnosti jej předkládat.

Jaké technické požadavky potřebujete?

Více informací o elektronické kartotéce pacientů naleznete zde.

Technické požadavky vám musí poskytnout vaši ošetřující lékaři nebo vaše lékařská praxe. Telematická infrastruktura (TI) je srdcem nahrazení papírové AU.

Stejně jako u papírové AU vyžaduje i eAU podpis vašeho ošetřujícího lékaře. To znamená, že vaše eAU je jím elektronicky podepsáno. K tomu je určen tzv. kvalifikovaný elektronický podpis (QES).

Na takzvaném konektoru e-health se váš lékař identifikuje pomocí průkazu zdravotníka (eHBA) a svého PIN. Vaše údaje jsou následně „digitálně podepsány“ a vaše eAU je předána zdravotní pojišťovně.

V určitých případech se také může váš lékař alternativně identifikovat svým průkazem lékařské praxe (SMC-B) a podepsat vaši eAU – vysokou úroveň zabezpečení zaručuje v obou případech šifrovaná komunikace TI.

V případě technické poruchy DÚ Váš lékař zajistí informování Vaší zdravotní pojišťovny o Vaší nemocenské.

Váš lékař za tímto účelem uloží vaši eAU do systému řízení praxe (PVS) a předá ji později, až budou technické problémy vyřešeny.

Pokud to není možné do jednoho pracovního dne – v případě déletrvajících technických problémů – vaše ošetřující ordinace zašle papírovou kopii vašeho AU sama. Podle Spolkového svazu lékařů statutárních zdravotních pojišťoven by však tento náhradní postup měl být nutný jen velmi výjimečně.