Elektrofyziologické vyšetření: důvody a postup

Co je elektrofyziologické vyšetření?

Elektrofyziologické vyšetření (zkráceně EPU) se vždy provádí v srdeční katetrizační laboratoři (tehdy též EPU laboratoř). K samotnému vyšetření se používají speciální srdeční katétry, s jejichž pomocí lze provést elektrokardiologické vyšetření přímo na srdci. Pokud je několik těchto srdečních katétrů umístěno ve specifických bodech srdce, může lékař přesně vysledovat vedení vzruchu a podrobně objasnit srdeční arytmie. V jistém smyslu vyšetřující odvodí EKG přímo ze srdce. V průběhu EPU lze navíc nastavit podněty, které způsobují skryté srdeční arytmie a tím je činí detekovatelnými.

Srdeční arytmie

Následně na přechodu mezi síněmi a komorami impuls putuje přes AV uzel a Hisův svazek do noh komor (v komorové přepážce) a nakonec do Purkyňových vláken (ve svalech komor). Vzrušují myokard z apexu a způsobují kontrakci komor. Pokud jsou elektrické signály špatně směrovány nebo jsou generovány další impulsy v srdeční stěně, srdeční rytmus je narušen. Srdce pracuje nekoordinovaně, takže krev se do těla pumpuje méně efektivně nebo v horším případě vůbec.

Kdy se provádí elektrofyziologické vyšetření?

Elektrofyziologické vyšetření slouží především k přesnému objasnění srdeční arytmie, která byla obvykle zjištěna na předchozím EKG nebo způsobila příznaky jako bušení srdce. Dnes se EPU používá speciálně pro diagnostiku synkop, zejména u pacientů se základním srdečním onemocněním. Elektrofyziologické vyšetření obvykle není vyšetřením urgentním, ale provádí se až po pečlivém plánování.

EPU se provádí u následujících typů srdeční arytmie:

 • V individuálních případech se EPU provádí i v případě bradykardicko-tachykardického syndromu za účelem objasnění základního mechanismu – pak však pouze v souvislosti s možností kurativní katetrizační ablace.
 • Při důvodném podezření na nemocný sinus syndrom – bradykardie pocházející ze sinusového uzlu – se občas provádí EPU.
 • Tachykardické arytmie – srdce bije příliš rychle: Mezi příčiny patří dodatečné impulsy ve stěnách síní (supraventrikulární tachykardie) nebo komory (ventrikulární tachykardie). U tachyarytmií je EPU indikována pouze v kombinaci s katetrizační ablací.
 • Palpitace podobné záchvatům, když symptomatologie naznačuje supraventrikulární tachykardii k identifikaci mechanismu. Patří mezi ně např. atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT, včetně WPW syndromu) a AV nodální reentry tachykardie. Obvykle následuje okamžitá léčba katetrizační ablací.
 • Srdeční arytmie u jedinců bez základního srdečního onemocnění, kteří přežili náhlou srdeční zástavu.

Co se dělá při elektrofyziologickém vyšetření?

Před elektrofyziologickým vyšetřením lékař pacientovi podrobně vysvětlí výhody a rizika. Zhruba šest hodin před začátkem vyšetření byste neměli nic jíst a čtyři hodiny předtím byste neměli nic pít. Krátce před EPU je zavedena žilní linka, kterou lze podávat léky a tekutiny (obvykle na hřbet ruky). EKG se používá ke sledování srdečního rytmu v průběhu EPU a prstový senzor registruje kyslík v krvi. Pravidelně se měří i krevní tlak.

Pacienti jsou obvykle vzhůru, ale dostávají sedativa. Vyšetřující umrtví lokálním anestetikem pouze místo, kam chce zavést katétry elektrofyziologického vyšetření. Pod tímto lokálním anestetikem lékař obvykle propíchne tříselné žíly a umístí tam tzv. „zámek“. Stejně jako ventil zabraňuje úniku krve z cévy a umožňuje zavádění katétrů.

Pokud se to nepodaří, zavádějí se katétry elektrofyziologického vyšetření přes arteriální systém (arterie).

Jakmile jsou v srdci, elektrické signály, které spouštějí arytmie, mohou být nyní registrovány v různých bodech srdce. Jedná se o zápis a interpretaci EKG přímo ze srdce (intrakardiální). V některých případech musí být arytmie nejprve vyvolány elektrickými impulsy z katétrů, aby lékař určil jejich povahu a původ.

V závislosti na tom, kolik toho o arytmii pacienta víte před elektrofyziologickou studií, bude EPU trvat různě dlouho. Pokud je potřeba více testů, může být EPU zdlouhavé (asi hodinu).

Jaká jsou rizika elektrofyziologického vyšetření?

Elektrofyziologické vyšetření je bezpečný výkon s malými komplikacemi. Přesto EPU dráždí srdce a excitační systém, což může způsobit například fibrilaci síní. Další možné komplikace jsou:

 • Alergie na lokální anestetikum nebo na jiné léky
 • @ Poranění cév, nervů, kůže a měkkých tkání
 • Krvácení @
 • Infekce
 • Krevní sraženiny (trombózy a embolie) a mrtvice
 • Modřiny
 • Porucha hojení ran

Nebezpečné srdeční arytmie jsou zřídka vyvolány neúmyslně. Většina z nich může být navíc okamžitě korigována během elektrofyziologického vyšetření. Nicméně pro jistotu má EPU laboratoř všechny nástroje, které lékaři potřebují k provedení kardiopulmonální resuscitace, je-li to nutné.

Co musím mít na paměti po elektrofyziologickém vyšetření?

Obvykle můžete jít domů jen pár hodin po elektrofyziologickém vyšetření. V prvních dnech po EPU byste se však měli vyhnout sportu nebo jiné velké námaze.