Encefalitida: spouštěče, příznaky, terapie

Stručné shrnutí

 • Co je encefalitida? Zánět mozku. Pokud jsou zanícené i mozkové pleny, lékaři tomu říkají meningoencefalitida.
 • Příčiny: Většinou viry (např. herpes viry, viry TBE), méně často bakterie, plísně, paraziti nebo autoimunitní onemocnění.
 • Diagnostika: Zpočátku na základě dotazování, fyzikálního vyšetření, magnetické rezonance (MRI), počítačové tomografie (CT), elektroencefalografie (EEG). Po rozboru krve a mozkomíšního moku lze jednoznačně určit patogeny.
 • Léčba: Podle spouštěče, např. v případě virové encefalitidy virová léčiva (virustatika) prostřednictvím infuze; navíc symptomatická léčba (antipyretika a léky proti bolesti).

Encefalitida: Popis

Encefalitida je lékařský termín pro zánět mozku. To je obvykle způsobeno viry. Encefalitida však může být způsobena i jinými patogeny, jako jsou bakterie, houby nebo paraziti. Ve vzácných případech napadá vlastní obranný systém pacienta zdravou mozkovou tkáň (autoimunitní reakce).

Ve většině případů je zánět akutní, to znamená, že onemocnění rychle propukne a rychle postupuje. Existují však i chronické záněty mozku, jako je subakutní sklerotizující panencefalitida (SSPE) a progresivní panencefalitida zarděnek (PRP). Vyskytují se prakticky pouze u dětí a dospívajících a nejsou léčitelné. Autoimunitní encefalitida se také obvykle vyvíjí pomaleji než akutní případy.

Encefalitida: příznaky

Pacienti mají často zpočátku celkové příznaky onemocnění podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy, únava, bolesti svalů a nevolnost. Následně se vyvinou specifické příznaky encefalitidy. Příznaky zahrnují:

 • Poruchy vědomí (např. ztráta vědomí nebo zmatenost).
 • Náhlé zhoršení koncentrace a paměti.
 • Zvracení
 • Neurologické deficity (např. poruchy řeči, jazyka, čichu a/nebo chuti, omezení pohybu očí, ochrnutí jednotlivých končetin)
 • Záchvaty
 • Jsou-li zanícené i mozkové blanky (meningoencefalitida): bolestivé ztuhnutí krku a/nebo zad (meningismus)

V případě varovných příznaků, jako je náhlá vysoká horečka s nevolností, bolestí hlavy a poruchami vědomí, se okamžitě dopravte do nemocnice!

Encefalitida: Příčiny a rizikové faktory.

Encefalitida je obvykle způsobena viry. Často viry nejprve infikují jinou část těla a spustí onemocnění, jako jsou zarděnky, spalničky, příušnice nebo třídenní horečka. Později se viry dostanou do mozku.

V Německu se encefalitida vyskytuje hlavně v důsledku následujících virů:

 • Viry herpes simplex
 • Viry varicella zoster
 • Viry Ebstein-Barrové
 • Viry spalniček
 • Viry příušnic
 • Viry rubeoly
 • Enteroviry
 • Viry TBE (brzká letní meningová encefalitida).

Na celém světě existují další viry, které jsou možnými původci encefalitidy:

 • Lyssaviry (vzteklina)
 • Viry západního Nilu
 • Arboviry (japonská encefalitida)
 • viry zika
 • Viry Ebola

Encefalitida – infekce

Možné jsou ale i jiné cesty přenosu: viry TBE (původce rané letní meningoencefalitidy) se na člověka přenášejí kousnutím klíštětem. Kousnutí zvířat (např. od netopýrů) může infikovat lidi lyssaviry, které způsobují vzteklinu. V (sub)tropických oblastech komáři často přispívají k šíření virů způsobujících encefalitidu. Je také možná infekce infikovanou krví.

Jiné příčiny encefalitidy

 • Bakterie (např. patogeny syfilis, tuberkulóza nebo lymská borelióza)
 • Paraziti (například červi nebo patogeny toxoplazmózy)
 • Houby
 • autoimunitní onemocnění (například roztroušená skleróza)

Bakterie se do mozku dostávají buď krví (např. při předchozím zánětu v hlavě), kůží (např. kožním furunkulem na hlavě), nebo přímo (např. při operaci na hlavě). hlava).

Zvláštní případ: evropská spavá nemoc (encefalitis lethargica)

Zánět mozku, jehož příčina je v současnosti stále nejasná, je tzv. evropská spavá nemoc (encephalitida letargica). Vyskytovalo se především v letech 1917 až 1927 po celém světě. Postižení jsou velmi ospalí a trpí pohybovými poruchami podobnými Parkinsonově chorobě.

Poznámka: Nemoc by se neměla zaměňovat s africkou spavou nemocí (tryponosomiáza). Způsobují ji parazité, kteří se do těla dostávají kousnutím mouchy tse-tse. Encefalitida je však typická i pro druhé stadium onemocnění.

Rizikové faktory pro encefalitidu

Encefalitida: vyšetření a diagnostika

K diagnostice encefalitidy se lékař ptá na pacientovy symptomy a anamnézu. Přitom se ptá jak pacienta, tak jeho příbuzných (externí anamnéza). To je nezbytné, protože osoby s encefalitidou mají pouze omezenou schopnost myslet, vnímat a komunikovat. Lékař se mimo jiné ptá na typické obtíže, jako jsou bolesti hlavy a vysoká horečka. Kromě toho klade další otázky, jako například:

 • Měl jste nedávno virovou infekci?
 • Píchl vás hmyz?
 • Byli jste na dovolené?
 • Byl jste v kontaktu s lidmi s encefalitidou?

Vyšetření krve a mozkomíšního moku

Pokud má lékař podezření na encefalitidu, odebere pacientovi krev a mozkomíšní mok (CSF). Mozkomíšní mok protéká mozkem a míchou a může obsahovat některé z patogenů. Lékař získá vzorek této tekutiny pomocí lumbální punkce. Jedná se o zavedení jehly do pacientova páteřního kanálu na úrovni bederní páteře.

Imaging

Lékař také provádí vyšetření hlavy magnetickou rezonancí (MRI), aby vyloučil další mozková onemocnění, jako je krvácení do mozku nebo mozkový absces. Někdy také provádí počítačovou tomografii (CT). To však obvykle vykazuje pouze viditelné změny s progresí onemocnění.

Kromě toho lékař provádí elektroencefalografii (EEG). To mu umožňuje v rané fázi určit, zda a jak zánět ovlivňuje funkci mozku. Ve výjimečných případech určí původce i prostřednictvím EEG.

Encefalitida: Léčba

Léčba infekční encefalitidy

Pokud nelze v časném stadiu vyloučit zánět způsobený bakteriemi, lékař navíc podává různá antibiotika (léky proti bakteriím) – i přímo do žíly. Teprve když je příčina mozkového zánětu jednoznačně prokázána, lékař vysadí nevhodné přípravky a pokud je to možné, podává léky cílené na patogena.

Léčba autoimunitní encefalitidy

V některých případech tato léčba proti autoimunitní encefalitidě nestačí. Lékaři pak podávají další léky, které zpomalují imunitní systém, jako je rituximab nebo cyklofosfamid. Pokud rakovina spustí autoimunitní reakce, může pomoci i příslušná léčba rakoviny.

Symptomatická léčba encefalitidy

Encefalitida: průběh onemocnění a prognóza

Šance na uzdravení z encefalitidy závisí na závažnosti onemocnění, patogenu, který ji způsobil, a na tom, jak rychle je léčba zahájena. Varovné příznaky, jako je náhlá vysoká horečka s nevolností, bolestí hlavy a poruchou vědomí, je důležité brát vážně a nechat si je okamžitě v nemocnici objasnit.

Zvláště problematické jsou také zárodky, které se v Evropě vyskytují jen zřídka. Patří mezi ně patogeny vztekliny, japonské encefalitidy a západonilské choroby. Neexistuje proti nim žádná specifická léčba. Jsou častěji smrtelné (vzteklina téměř vždy) nebo způsobují trvalé poškození mozku.

Při základním autoimunitním onemocnění je prognóza encefalitidy převážně dobrá.

Komplikace

Encefalitida se může zkomplikovat, pokud například přetrvává záchvat (status epilepticus) nebo se rozvine otok mozku (edém mozku). Tyto komplikace jsou potenciálně život ohrožující.

Encefalitida: Prevence

To zahrnuje očkování proti TBE pro obyvatele oblastí, kde jsou viry TBE často přenášeny klíšťaty (oblasti TBE). Pro cestovatele do jihovýchodní Asie je také vhodné nechat se očkovat proti japonské encefalitidě, pokud tam plánují zůstat delší dobu nebo cestovat do venkovských oblastí.