Faktory prostředí s potenciálem pro zdraví

Přírodní faktory životního prostředí s zdraví- ohrožující potenciál.

Kůže expozice ultrafialovému záření se stále zvyšuje v důsledku snižování ochranné ozonové vrstvy atmosféry a dálkové turistiky.

Kosmické paprsky z vysoké nadmořské výšky mají za následek radiační zátěž podobnou záření pracovníků jaderných elektráren pro posádky letadel a časté letce na dálkových letech.

Umělý faktory životního prostředí s zdraví- ohrožující potenciál.

Znečištění životního prostředí z automobilů a průmyslových výfukových plynů, ozonu, elektrosmogu, pesticidů, herbicidů, dioxinů, dřeva konzervanty (lindan, PCP, PCB atd.), formaldehydu (v nábytku, obložení, podlaze, tabák kouř, textil), azbest, benzol (v barvách, lacích, lepidlech, výfukových plynech automobilů), těžké kovy (Jako je například arsen, vést, kadmium, měď, nikl, Platina, rtuť), Atd.

Znečištění životního prostředí představuje zvláštní hrozbu zdraví. Znečišťující látky tedy v našem organismu částečně tvoří mimo jiné velké množství takzvaných volných radikálů, které mohou vést k rozsáhlému poškození buněk.

Pro více informací o faktory životního prostředí a environmentální medicína, klikněte zde.

Faktory prostředí uvedené výše mohou mimo jiné způsobit, že jedinec bude mít další požadavky na životně důležité látky.