Epilepsie: definice, typy, spouštěče, terapie

Stručné shrnutí

 • Příznaky: Epileptické záchvaty různé závažnosti od pouhé „duševní absence“ (absence) až po křeče a následné záškuby s bezvědomím („grand mal“); jsou také možné lokalizované (fokální) záchvaty
 • Léčba: Obvykle léky (antiepileptika); pokud tyto nemají dostatečný účinek, v případě potřeby operace nebo elektrická stimulace nervového systému (jako je stimulace vagusového nervu).
 • Diagnostika: anamnéza (anamnéza), ideálně podporovaná příbuznými/společníky; elektroencefalografie (EEG) a zobrazovací postupy (MRI, CT), punkce mozkomíšního moku (CSF) a v případě potřeby laboratorní testy.
 • Průběh onemocnění a prognóza: Liší se v závislosti na typu epilepsie a základním onemocnění; asi u poloviny postižených zůstává jediným epileptickým záchvatem.

Co je epilepsie?

Epileptické záchvaty mají různou závažnost. Efekty jsou odpovídajícím způsobem variabilní. Někteří postižení pociťují například jen lehké záškuby nebo mravenčení jednotlivých svalů. Ostatní jsou krátce „mimo“ (nepřítomní). V nejhorším případě dochází k nekontrolovanému záchvatu celého těla a krátkému bezvědomí.

 • Nejméně dva epileptické záchvaty se objeví s odstupem více než 24 hodin. Obvykle tyto záchvaty přicházejí „odnikud“ (nevyprovokované záchvaty). U vzácnějších forem epilepsie existují velmi specifické spouštěče, jako jsou světelné podněty, zvuky nebo teplá voda (reflexní záchvaty).
 • Je přítomen tzv. epileptický syndrom, například Lennox-Gastautův syndrom (LGS). Epileptické syndromy jsou diagnostikovány na základě určitých nálezů, jako je typ záchvatu, elektrická mozková aktivita (EEG), výsledky zobrazení a věk nástupu.

Občas se navíc občasné křeče objevují při těžkých poruchách prokrvení, otravách (léky, těžkými kovy), zánětech (např. meningitidě), otřesech mozku nebo poruchách látkové výměny.

Frekvence

Obecně platí, že riziko rozvoje epilepsie v průběhu života je v současnosti tři až čtyři procenta; a tento trend je rostoucí, protože se zvyšuje podíl starších lidí v populaci.

Formy epilepsie

Existují různé formy a projevy epilepsie. Klasifikace v literatuře se však liší. Běžně používaná (hrubá) klasifikace je následující:

 • Fokální epilepsie a epilepsie syndromy: Zde jsou záchvaty omezeny na omezenou oblast mozku. Příznaky záchvatu závisí na jeho funkci. Možné jsou například záškuby paže (motorický záchvat) nebo zrakové změny (vizuální záchvat). Některé záchvaty navíc začínají fokálně, ale pak se rozšíří do celého mozku. Tak se vyvinou v generalizovaný záchvat.

Epilepsie: Jaké jsou příznaky?

Přesné příznaky epilepsie závisí na formě onemocnění a závažnosti epileptických záchvatů. Například nejmírnější varianta generalizovaného záchvatu spočívá v krátké duševní absenci (absenci): Postižený je krátce „mimo“.

Další těžkou formou epilepsie je tzv. „status epilepticus“: jedná se o epileptický záchvat, který trvá déle než pět minut. Někdy také dochází k sérii několika záchvatů v rychlém sledu, aniž by mezi tím pacient nabyl plného vědomí.

Takové situace jsou mimořádné události, které vyžadují co nejrychlejší lékařské ošetření!

Jaké léky se používají na epilepsii?

Terapie není vždy nutná

Pokud někdo prodělal jen jeden epileptický záchvat, lze většinou s léčbou zatím počkat. V některých případech postačuje, aby se postižení vyhýbali známým spouštěčům (jako je hlasitá hudba, blikající světla, počítačové hry) a osvojili si zdravý životní styl. Patří sem mimo jiné pravidelná životospráva, pravidelný a dostatečný spánek a abstinence od alkoholu.

V případě strukturální nebo metabolické epilepsie lékař nejprve léčí základní onemocnění (meningitidu, cukrovku, onemocnění jater atd.). I zde je vhodné vyhnout se všem faktorům, které epileptický záchvat podporují.

Obecně platí, že lékaři doporučují léčbu epilepsie nejpozději po druhém záchvatu.

Zohledňuje přitom i ochotu pacienta dodržovat doporučení lékaře (dodržování terapie). Nemá smysl předepisovat léky, pokud je pacient neužívá (pravidelně).

Drogová léčba

Jako antiepileptika se používají různé účinné látky, například levetiracetam nebo kyselina valproová. Lékař u každého pacienta zváží, která účinná látka bude v konkrétním případě pravděpodobně fungovat nejlépe. Důležitou roli hraje typ záchvatu nebo forma epilepsie. Lékař navíc při výběru antiepileptika a jeho dávkování zvažuje možné nežádoucí účinky.

Na epilepsii lékař zpravidla předepisuje pouze jedno antiepileptikum (monoterapii). Pokud tento lék nemá požadovaný účinek nebo způsobuje závažné vedlejší účinky, obvykle se vyplatí po konzultaci s lékařem přejít na jiný přípravek. Někdy se nejlepší individuální antiepileptikum najde až na třetí nebo čtvrtý pokus.

Léky na epilepsii se často užívají ve formě tablet, kapslí nebo šťáv. Některé mohou být také podávány jako injekce, infuze nebo čípky.

Antiepileptika spolehlivě pomáhají pouze při pravidelném užívání. Je proto velmi důležité pečlivě dodržovat pokyny lékaře!

Jak dlouho musíte užívat antiepileptika?

U některých pacientů se pak epileptické záchvaty vracejí (někdy až po měsících či letech). Pak už není možné znovu brát léky na epilepsii. Ostatní pacienti zůstávají po vysazení antiepileptik trvale bez záchvatů. Například pokud se mezitím vyléčila příčina záchvatů (jako je meningitida).

Nikdy sami nevysazujte léky na epilepsii – může to mít život ohrožující následky!

Chirurgie (operace epilepsie)

U některých pacientů nelze epilepsii adekvátně léčit léky. Pokud záchvaty vždy pocházejí z omezené oblasti mozku (fokální záchvaty), je někdy možné tuto část mozku chirurgicky odstranit (resekce, resektivní operace). V mnoha případech se tak zabrání budoucím epileptickým záchvatům.

Resektivní operace mozku se používá především tehdy, když epileptické záchvaty mají původ ve spánkovém laloku mozku.

Během callosotomie chirurg prořízne celou nebo část tzv. baru (corpus callosum) v mozku. Toto je spojovací článek mezi pravou a levou hemisférou mozku. Tento postup může výrazně snížit počet pádů. Jako vedlejší účinek však existuje riziko kognitivní poruchy. Z tohoto důvodu lékaři a pacienti předem pečlivě zvažují přínosy a rizika kalosotomie.

Postup stimulace

K léčbě epilepsie se používají různé postupy. Nejběžnější je stimulace vagusového nervu (VNS), kdy chirurg implantuje pod kůži levé klíční kosti pacienta malé zařízení napájené baterií. Jedná se o druh kardiostimulátoru, který je připojen k levému bloudivému nervu na krku kabelem, který také vede pod kůží.

Během aktuálních impulzů někteří pacienti pociťují chrapot, kašel nebo pocity nepohodlí („hučení v těle“). V některých případech má stimulace bloudivého nervu také pozitivní vliv na souběžnou depresi.

Hluboká mozková stimulace se provádí pouze ve specializovaných centrech. Dosud nebyl široce používán jako metoda léčby epilepsie. Mnohem častěji se tento postup používá u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Léčba status epilepticus

Pokud někdo prodělá epileptický stav, je důležité okamžitě volat pohotovostního lékaře – hrozí ohrožení života!

Přijíždějící lékař na pohotovosti podá v případě potřeby sedativum také jako injekci do žíly. Poté rychle odveze pacienta do nemocnice. Tam léčba pokračuje.

Pokud status epilepticus ani po 30 až 60 minutách neskončí, mnoho pacientů dostává anestezii a je uměle ventilováno.

Epileptický záchvat

Po epileptickém záchvatu velmi často následuje následná fáze: i když mozkové buňky již nevybíjí abnormálně, abnormality mohou být stále přítomny až několik hodin. Patří mezi ně například porucha pozornosti, poruchy řeči, poruchy paměti nebo agresivní stavy.

Někdy se však lidé po epileptickém záchvatu plně zotaví již po několika minutách.

První pomoc

Pro lidi zvenčí se epileptický záchvat často jeví znepokojivý. Ve většině případů však není nebezpečná a skončí sama během pár minut. Pokud jste svědky epileptického záchvatu, je užitečné dodržovat tato pravidla, která pacientovi pomohou:

 • Zůstaň v klidu.
 • Nenechávejte postiženého samotného, ​​uklidněte ho!
 • Chraňte pacienta před zraněním!
 • Nedržte pacienta!

Epilepsie u dětí

Epilepsie se velmi často vyskytuje v dětství nebo dospívání. V této věkové skupině jde o jedno z nejčastějších onemocnění centrálního nervového systému. V průmyslově vyspělých zemích, jako je Německo, Rakousko a Švýcarsko, se každý rok nakazí epilepsií přibližně 50 z každých 100,000 XNUMX dětí.

Celkově je epilepsie u dětí v mnoha případech snadno léčitelná. Obava mnoha rodičů, že epilepsie naruší vývoj jejich dítěte, je většinou neopodstatněná.

Všechny důležité informace k tématu se dočtete v článku Epilepsie u dětí.

Epilepsie: příčina a rizikové faktory

Někdy neexistuje vůbec žádné vysvětlení, proč má pacient epileptické záchvaty. Neexistují žádné náznaky příčiny, jako jsou patologické změny v mozku nebo metabolické poruchy. Lékaři tomu říkají idiopatická epilepsie.

Přesto to většinou není dědičné. Rodiče většinou přenášejí náchylnost k záchvatům pouze na své děti. Nemoc se rozvine pouze tehdy, když se přidají vnější faktory (jako je nedostatek spánku nebo hormonální změny).

Patří sem například epileptické záchvaty vzniklé v důsledku vrozených vývojových vad mozku nebo poškození mozku získané při narození. Mezi další možné příčiny epilepsie patří kraniocerebrální trauma, mozkové nádory, mrtvice, záněty mozku (encefalitida) nebo mozkových blan (meningitida) a metabolické poruchy (cukrovka, poruchy štítné žlázy atd.).

Vyšetření a diagnostika

Při prvním výskytu epileptického záchvatu je vhodné poradit se s lékařem. Ten pak vyšetří, zda se skutečně jedná o epilepsii, nebo zda má záchvat jiné příčiny. Prvním kontaktním místem je obvykle rodinný lékař. V případě potřeby odešle pacienta ke specialistovi na nervové poruchy (neurologovi).

Úvodní konzultace

Někdy existují fotografie nebo videozáznamy epileptického záchvatu. Často jsou pro lékaře velmi užitečné, zvláště pokud se zaměřují na obličej pacienta. Je to proto, že vzhled očí poskytuje důležité vodítko k příznakům záchvatu a pomáhá odlišit epileptický záchvat od jiných záchvatů.

Zkoušky

Po pohovoru následuje fyzická prohlídka. Lékař také kontroluje stav nervové soustavy pomocí různých testů a vyšetření (neurologické vyšetření). To zahrnuje měření mozkových vln (elektroencefalografie, EEG): někdy lze epilepsii detekovat typickými změnami křivky na EEG. EEG je však u epilepsie někdy také nenápadné.

Jako doplněk k MRI se někdy získává počítačový tomogram lebky (CCT). Zejména v akutní fázi (krátce po záchvatu) je počítačová tomografie nápomocná např. k odhalení mozkových krvácení jako spouštěče záchvatu.

Kromě toho může lékař odebrat vzorek mozkomíšního moku (likvoru nebo lumbální punkce) z páteřního kanálu pomocí tenké duté jehly. Laboratorní rozbor pomáhá například odhalit či vyloučit zánět mozku či mozkových blan (encefalitida, meningitida) nebo nádor na mozku.

V jednotlivých případech jsou nutná další vyšetření, např. k vyloučení jiných typů záchvatů nebo k objasnění podezření na některá základní onemocnění.

Zvláště ohroženi jsou lidé, jejichž epilepsie je způsobena základním onemocněním, jako je onemocnění mozku: Riziko dalších záchvatů je u nich asi dvakrát vyšší než u pacientů, jejichž epilepsie je založena na genetické predispozici nebo nemá žádnou známou příčinu.

Vyhněte se záchvatům

Někdy jsou epileptické záchvaty vyprovokovány určitými spouštěči. Těm je pak vhodné se vyhnout. To je však možné pouze v případě, že jsou známy spouštěče. Pomáhá kalendář záchvatů: pacient si poznamená den, čas a typ každého záchvatu spolu s aktuální medikací.

Život s epilepsií

Pokud je epilepsie dobře pod kontrolou léčbou, je pro postižené obvykle možný normální život. Měli by však přijmout určitá opatření, aby se vyhnuli nebezpečným situacím:

 • Nepoužívejte elektrické nože nebo řezací stroje.
 • Vyhněte se koupání a místo toho se osprchujte. Nikdy nechoďte plavat bez doprovodu. Smrt utonutím je u epileptiků asi 20krát častější než u zbytku populace!
 • Vyberte si nízkou postel (nebezpečí pádu).
 • Zajistěte ostré hrany v domácnosti.
 • Udržujte bezpečnou vzdálenost od silnic a vodních ploch.
 • Nezamykejte se. Místo toho použijte na toaletě nápis „obsazeno“.
 • Nekuřte v posteli!

Pacienti s epilepsií, kteří usednou za volant, i když nejsou způsobilí řídit, ohrožují sebe i ostatní! Riskují také své pojistné krytí.

Většina profesí a sportů je obecně možná i pro epileptiky – zvláště pokud se díky terapii již epileptické záchvaty neobjevují. V individuálních případech vám lékař poradí, zda je lepší se konkrétní aktivitě nebo sportu vyhnout. Může také doporučit zvláštní opatření.

Některé léky na epilepsii oslabují účinek antikoncepční pilulky. Naopak, pilulka může zhoršit účinnost některých antiepileptik. Je vhodné, aby dívky a ženy s epilepsií takové interakce probraly se svým lékařem. Ten může doporučit jinou antikoncepci.

Antiepileptika ve vyšších dávkách mají potenciál narušit vývoj dítěte nebo způsobit malformace (do XNUMX. týdne těhotenství). Navíc je toto riziko vyšší u kombinované léčby (několik antiepileptik) než u monoterapie (léčba jedním antiepileptikem).