Cvičení 2 proti stenóze páteřního kanálu - polohování kroku

"V poloze na zádech položte obě nohy na vyvýšený povrch tak, aby dolní část zad spočívala úplně na podlaze a nebyla v dutém zádech." Zůstaňte v této poloze, dokud vám to bude pohodlné. Pokračujte dalším cvičením