Cvičení proti napětí krku a ramen 2

„Muž na semaforu“ ​​Natáhněte jednu ruku nahoru a druhou na stranu současně. Přímo za sebou měňte paže 10-15krát. Pokračujte dalším cvičením