Cvičení proti napětí krku v kanceláři 2

"Boční trup." strečink"Z rovné vzpřímené polohy zatlačte nataženou levou paži doleva." stehno tak daleko, jak je to možné. nakloňte trup na levou stranu tak, abyste cítili úsek na pravé straně trupu. Krátce podržte a poté změňte strany. Pokračujte k dalšímu cvičení