Cvičení pro hallux rigidus

Hallux rigidus je stav ve kterém metatarsofalangeální kloub palce na noze ztuhnou. To je obvykle způsobeno degenerativními chorobami kloubů, jako je artróza. Toto je pokles kloubu chrupavka hmotnost a kvalita. Abrazivní produkty způsobují častý zánět kloubu, při kterém se povrch kloubu viditelně mění a ztrácí svoji odolnost a pohyblivost. V nejtěžších případech kloub ztuhne v důsledku deformace povrchů kloubů a degenerace okolních struktur měkkých tkání.

6 jednoduchá cvičení k napodobení

1. cvičení „trakce“ 2. cvičení „válcování“ 3. cvičení „strečink příčný oblouk “4. cvičení“strečink zadní část nohy “5. cvičení“masáž cvičení - palec na noze “6. cvičení“masáž Cvičení - prsty na nohou „Aby se udržel metatarsofalangeální kloub palec palce v haluxech a aby se zabránilo ztuhnutí, lze provést lehká mobilizační cvičení. Přitom je třeba vždy věnovat pozornost tomu, aby se kloub trénoval pouze v bolest- volná oblast, protože jinak může přetížení změněných struktur snadno vyvolat nový zánět. 1. cvičení Pacient může samostatně mobilizovat prst na rukou.

K tomu by se měl uchopit těsně u kloubu, tj. Těsně pod kloubem jednou rukou a těsně nad kloubem druhou. Je vhodné uchopit palec jedné ruky a palec umístit těsně nad kloub. The metatarzální kost palce je možné zafixovat spodní rukou.

Nyní můžete snadno oddělit povrchy kloubů. Tomu se říká trakční léčba. Trakce způsobí, že se bolestivě změněné povrchy kloubů od sebe minimálně uvolní.

Pod touto lehkou trakcí lze nyní prstem pohybovat nahoru a dolů. Pohyb by měl mírně klesat a neměl by bolet. Můžete provést mnoho opakování této mobilizace, pokud ne bolest nastane.

2. cvičení Poté můžete také nohu převrátit přes míč, abyste mobilizovali klenbu nohy, a tím sundali břemeno ze špičky. A tenis míč je zvláště vhodný, protože je poměrně tvrdý a lze jej použít k napnutí šlachy v klenbě chodidla. Noha je položena na míč vsedě nebo ve stoje a při mírném tlaku se kroutí dopředu a dozadu.

Cvičení by se mělo opakovat asi 20–30krát. 3. cvičení Praktickými cviky mohou být také úchopová cvičení s prstem na noze v teplém nebo studeném prostředí. Zde by měl pacient hledat sám sebe, co je pro něj dobré.

V případě akutního zánětu je třeba se vyhnout horku. Doporučuje se mísa s teplým pískem nebo například chlazený hrášek. V případě tuhý koudel, strečink cvičení jsou vhodnější pro struktury, které se buď podílejí na vývoji, tj. více zatěžují metatarsofalangeální kloub než je nutné, nebo které mají tendenci se více zkracovat kvůli odlehčovací pozici.

1. Cvičení Protahovací cviky na klenbu chodidla mohou mít na uvolňující účinek tuhý koudel. Kromě vytažení klenby nohy pomocí míče (viz výše) lze oblouk také protáhnout rukama. Za tímto účelem položte konečky prstů vpravo a vlevo kolem chodidla v podélném oblouku a položte své Palce na zadní straně chodidla.

Nyní můžete stisknout boky nohy dolů a mrtvice oblouk prsty. Tím se roztáhne deska šlachy a mobilizuje se metatarzální kosti. 2. cvičení Roztažení zadní části chodidla je také příjemné.

Prsty jsou uchopeny ploché a mírně se táhnou dolů směrem k klenbě nohy. Držte pozici asi 10-20 sekund, uvolněte ji a znovu ji zaujměte. Měli byste cítit mírné zatažení za zadní část chodidla.

Protahovací cvičení u struktur zkrácených jemným držením těla kvůli hallux rigidus by měl být terapeut koordinován přímo s pacientem. Vzhledem k tomu, že únikové mechanismy mohou být univerzální, je obtížné dělat obecná prohlášení. 1. cvičení Pro posilovací cvičení v hallux rigidus jsou obzvláště užitečná uchopovací cvičení s prstem.

Velký prst se může zachytit kolem špendlíku a měl by ho držet, zatímco se snažíte špendlík odtáhnout nebo zatlačit určitým směrem. Tímto způsobem lze oslovit různé svalové skupiny. Kolík by měl být o něco silnější, aby jej špička dobře uchopila.

Napětí lze udržovat po dobu přibližně 10–20 sekund v každém směru. Cca. Je třeba provést 15 opakování.

2. cvičení Je také důležité v případě hallux rigidus posílit únos V průběhu degenerace se často vyskytují kloubní malpozice, při kterých se prst odchyluje dovnitř (poloha valgus). Jedná se o další namáhání kloubu. Posílením únos, lze se pokusit této odchylce zabránit.

Za tímto účelem může být kladen hmatový odpor na vnější stranu špičky těsně nad základním kloubem. Nyní zkuste roztáhnout prst na stranu, a to pouze na stranu. Člověk rád vychýlí nahoru v prodloužení nebo dolů v ohybu, ale tomu by se mělo zabránit, aby se posílily pouze únosce.

Pohyb je zpočátku velmi obtížný, pokud jste jej dosud neprováděli často. Rozsah pohybu je však zpočátku zanedbatelný a lze jej zvýšit později, když se zlepší reakce svalů. Nejprve je důležitější aktivovat správnou svalovou skupinu.

Koordinace při léčbě hallux rigidus cvičení spíše nejsou na pořadu dne. Reakce únosců, která je zde popsána jako posilovací cvičení, rozhodně představuje a koordinace zpočátku výzva. V případě pokročilého vyztužení kloubu může spadat do oblasti výcviku chůze také trénink chůze koordinace školení.

Fyziologická chůze s co nejmenším počtem únikových a ochranných mechanismů by měla zabránit přetížení ostatních klouby a umožnit chůzi co nejbolestivěji. Ergometr na běžeckém pásu a škola chůze před zrcadlem jsou pro tento účel ideální. Zde by však měl být pacient pod kontrolou a pod dohledem terapeuta.

Naše nohy přenášejí naši tělesnou hmotnost po celý den a pokud neublíží, často jim věnujeme malou pozornost. Ale zvláště když bolest a dochází k zánětu nohy, masáže mohou být příjemné. 1. cvičení S Hallux rigidus lze metatarsofalangeální kloub palce prstu léčit lehkými tahy.

Chcete-li to udělat, vy mrtvice kloub s palcem lehkým tlakem. Neměli byste zůstat na jednom místě příliš dlouho a nevyvíjet příliš velký tlak, abyste dodatečně nedráždili kostní struktury. 2. cvičení Oblouky lze napínat a masírovat, jak je popsáno výše.

Svaly mezi prsty mají také tendenci napínat se a lze je uvolnit krouživými pohyby s jemným tlakem. V případě akutního zánětu by kloub neměl být masírován nebo jen velmi jemně, protože jinak dojde ke zvýšenému podráždění. Pokud se na palci na nohou objeví silné otoky, masáž rukojeti z lymfodrenáž oblast může být užitečná při dekongesci kloubu. Masáž by měla být vždy prováděna od špičky prstu k noze.