Cvičení pro lézi SLAP

Níže naleznete seznam cvičení, která si můžete snadno zkopírovat doma. Proveďte 2 - 3 průchody na cvičení, každé s 15 opakováními.

Cvičení

Vzhledem k tomu, že rameno je stabilizováno svaly, je důležité je vybudovat, aby ulehčily kloubu a podpořily hojení SLAP léze. Pro ochranu ramene je v každém případě důležitá svalová stabilita. Pokud SLAP léze je v akutní fázi a / nebo byl proveden chirurgický zákrok, zátěž by měla být objasněna lékařem.

Pokud neexistují žádná omezení, pacient může začít s posilováním a strečink cvičení. Pro rameno je otočná manžeta je důležitá pro stabilizaci a měla by být vždy posílena. Cvičení 1) Posílení otočná manžeta Chcete-li natrénovat manžetu rotátoru, můžete paži vložit vnější rotace.

Vezměte si theraband a připevněte jej ke stáji bar například zábradlí na chodbě. Postavte se levou stranou směrem k zábradlí a přidržte oba konce theraband v pravé ruce. Loket pravé paže je ohnutý o 90 stupňů a je blízko těla.

Během cvičení se snažte držet loket blízko těla a ne od něj. Pěst směřuje dopředu. Nyní otočte ruku směrem ven.

Poznáte to podle toho, že se pěst odvrací od těla. Velká pohybová amplituda zde není možná. Pohybujte se pouze ven, dokud neucítíte napětí v rameni.

Poté přesuňte předloktí zpět. Cvičení můžete provádět také levou rukou. Cvičení opakujte 10-15krát pro 3-4 série.

Dávejte pozor na bolest, V případě, že bolest je příliš silný, SLAP léze je stále příliš akutní a měli byste s cvičením počkat několik dní. Jinak je cvičení vhodné, pokud byla operace provedena před několika týdny.

Hledáte další posilovací cviky na rameno? Cvičení s theraband Cvičení na rameni 2) Stabilizace ramenní kloub (bez Therabanda) Natáhněte obě paže do strany a oběma rukama vytvořte pěst. Vaše paže jsou v úrovni ramen a lokty jsou mírně ohnuté.

Udržujte horní část těla rovně. Nyní proveďte malé, rychlé kruhové pohyby rukama. Po 20 sekundách si udělejte pauzu a cvičení opakujte pro 3-4 série.

Hledáte další posilovací cviky na rameno? Cvičení pro otočná manžeta Cvičení 3) Strečink rameno Pro protažení sklopte obě ruce za záda. Můžete provést strečink cvičte vsedě nebo ve stoje.

Udržujte horní část těla rovnou a truhla směrem dopředu. Nyní natáhněte ruce dozadu a jděte, dokud již není možný žádný pohyb v pažích. Držte úsek po dobu 20-30 sekund.

Hledáte více protahovací cvičení pro rameno? Protahovací cvičení na rameni Cvičení 4) Zlepšení pohyblivosti ramene Jako další cvičení na podporu pohybu znovu složte obě ruce k sobě a položte je na záda hlava. Paže jsou šikmé a lokty směřují nahoru / ven.

Zatáhněte lokty dozadu a držte je tam. The truhla směřuje dopředu a ramena zůstávají pozadu. Také držte tento úsek po dobu 20-30 sekund. Hledáte větší flexibilitu pro rameno? Pohyblivost cvičení rameno