Cvičení na bolest na hrudi

Kdy bolest na hrudi dojde k řadě cvičení, která mohou postižené osobě poskytnout úlevu. Je však důležité nejprve zjistit, co je příčinou bolest. Cvičení jsou zvláště vhodná, pokud bolest je výsledkem svalového napětí v truhla oblast nebo mezi jednotlivými pobřežními oblouky. Adhezivní, nepružné fascie, které obklopují jednotlivá svalová vlákna, mohou také spustit bolest. Často speciální strečink cvičení pak mohou poskytnout úlevu postižené osobě jako opatření první pomoci.

Cvičení

1. truhla strečink: Při tomto cvičení si lehněte na záda a vyložte si nohy. Paže jsou natažené do strany, vodorovně od těla. Nadechněte se a svlékněte ruce rameny, abyste cítili, jak se lopatky zvedají z podlahy.

Vydechněte a otočte se opačným směrem, tentokrát přitlačte lopatky k podlaze. 10 opakování. 2. strečink boční truhla: lehněte si na bok a mírně pokrčte nohy.

Nyní natáhněte ruku kolem svého hlava k uchu blízko podlahy. Vytáhněte svůj hlava mírně nahoru, takže loket směřuje ke špičkám nohou. Krátce podržte křivku, vraťte se do výchozí polohy a poté vysuňte horní část paže dlouho přes hlava.

Pak změňte strany. 3. Léčba spouštěcího bodu: Lehněte si, abyste mohli snadno dosáhnout na bolestivé oblasti na hrudi rukou (tj. Ležet na boku, zádech nebo žaludek). Poté prsty nahmatejte hrudník, dokud nedosáhnete bolestivého bodu. Stiskněte bod a pomalu dýchejte a vydechujte, dokud bolest neustoupí.

Cvičení na dušnost

Cvičení: Stojte rovně a vzpřímeně. Když dýchání dovnitř zvedněte ruce před tělem, dokud nejsou natažené nad hlavu. Během výdechu se vraťte do výchozí polohy.

10 opakování. Cvičení: Stojte rovně a vzpřímeně. Nadechněte se a zvedněte ruce natažené do stran na úroveň ramen.

Dlaně vašich rukou směřují k podlaze. Při výdechu sklopte ruce. 10 opakování.

Cvičení: Při nádechu natahujte paže vodorovně do stran. Když dýchání zkřížte ruce před hrudníkem a obejměte ramena, jako byste se chtěli obejmout. 10 opakování.

Cvičení: Zvedněte ruce pod úhlem k úrovni hrudníku. Dlaně směřují dolů a konečky prstů se lehce dotýkají. Nyní stáhněte lokty co nejdále, jako byste chtěli spojit lopatky dohromady.

Držte napětí asi 20 sekund a poté se vraťte do výchozí polohy. 5 opakování. Cvičení: Postavte se na zeď.

Natáhněte ruku, která je blíže ke zdi, dozadu na úrovni ramen tak, aby se dotýkala stěny. Cítíte úsek v bočním hrudníku a podržte jej po dobu 20 sekund. Pak změňte strany.

 1. Cvičení: Stojte rovně a vzpřímeně. Když dýchání dovnitř zvedněte ruce před tělem, dokud nejsou natažené nad hlavu. Během výdechu se vraťte do výchozí polohy.

  10 opakování.

 2. Cvičení: Stojte rovně a vzpřímeně. Nadechněte se a zvedněte ruce natažené po stranách na úroveň ramen. Dlaně vašich rukou směřují k podlaze.

  Při výdechu znovu spusťte ruce. 10 opakování.

 3. Cvičení: Při dýchání natáhněte paže vodorovně do stran. Při výdechu si zkřížte ruce před hrudníkem a objměte ramena, jako byste se chtěli obejmout.

  10 opakování.

 4. Cvičení: Zvedněte ruce ve výšce hrudníku. Dlaně vašich rukou směřují dolů a konečky prstů se lehce dotýkají. Nyní zatáhněte lokty co nejdále, jako byste chtěli dát lopatky dohromady.

  Držte napětí asi 20 sekund a poté se vraťte do výchozí polohy. 5 opakování.

 5. Cvičení: Postavte se bokem vedle zdi. Natáhněte ruku, která je blíže ke zdi ve výšce ramen, dozadu tak, aby se dotýkala stěny. Cítíte úsek v bočním hrudníku a podržte jej po dobu 20 sekund. Pak změňte strany.