Cvičení pro peroneální parézu

Chcete-li opravit peroneální parézu a zabránit sekundárnímu poškození, jako je špičatá noha, cvičte k posílení svalů a podpoře pocitu vyvážit jsou zásadní. V následujícím textu jsou uvedena vhodná cvičení jako příklady:

Balanční cvičení

1.) Utáhněte prsty: Postižená osoba leží naplocho na podlaze v poloze na zádech. Jeho nohy jsou úplně natažené.

Nyní se postižená osoba snaží přitáhnout nohy směrem k hlava na obou stranách současně a udržujte tuto pozici co nejdéle. Cvičení by se mělo opakovat 5krát. Cvičení lze alternativně provádět také vsedě na židli: Nohy stojí na podlaze zhruba od sebe.

Nyní se pacient snaží zvednout prsty z podlahy. Podpatky zůstávají na podlaze. 2.)

theraband: Dotčená osoba sedí s nataženými nohami před zdí bar. Podepírá si horní část těla rukama za zády. Dotčená noha je nyní upevněna v a Theraband, který tvoří smyčku s jednou ze spodních příček.

Noha by měla být co nejvíce v hřbetním prodloužení (zvedněte nohu co nejvyšší). Tímto způsobem se noha aktivně pohybuje proti své nesprávné poloze. 3.)

Houpačka nohou: Pacient stojí vzpřímeně. Pokud si pacient není jistý, že stojí, může být umístěna židle nalevo a napravo od něj, aby bylo možné pomocí opěradel přidržet nohu. Nyní postižená osoba zvedne obě paty z podlahy současně, takže stojí pouze na špičkách.

Poté použije hybnost k přesunu odtud do opačné polohy (= poloha paty s vytaženými prsty). Mělo by dojít k 10 změnám. 4.)

Plameňák: Postižená osoba stojí s nemocnou stranou na měkkém nebo vratkém povrchu, jako je složená deka nebo kuličkový polštář. Nyní mírně ohněte koleno a mírně zvedněte nedotčenou nohu z podlahy. Dotčená osoba se snaží na jednom stát noha co nejdéle.

V případě nejistoty lze k zajištění nohy nebo k jejímu držení použít druhou osobu. 5.) Okraj koberce: Pacient stojí v rohu tlustého koberce. Nyní se pacient vyrovnává podél okrajů koberce jednou kolem koberce. Pokud spadne, začne znovu od začátku.