Cvičení na tendinitidu

Běžné projevy jsou klouby jako zápěstí, rameno, loket, koleno nebo kotník. Způsobují zánětlivé procesy bolest, což může vést k uvolnění držení těla, snížení pohybu a síly. Tomu by měla čelit cvičení.

V závislosti na stupni zánětu se cvičení liší. Následující cvičení jsou vhodná pro lidi, kteří již nejsou v akutním stadiu. Tj

ο pouzdro šlachy zánět již existuje několik dní a bolest už není tak silný. Zůstaňte pouze v bolest-bezplatná oblast a dále nechodte. Cvičte 15-20krát pro série 4-5.

Cvičení

1) Toto cvičení je velmi vhodné pro začátečníky. Můžete sedět nebo ležet na zádech. Jednoduše přitáhněte prsty k sobě nos a proveďte toto cvičení pomalu.

Využijte plný rozsah pohybu a poté pomalu znovu prodlužte nohu. Opakujte sled pohybu. 2) Při dalším cvičení můžete buď sedět nebo ležet na zádech a jednoduše houpat nohou na pravou a levou stranu.

3) Nyní se dostáváme ke kombinaci prvních dvou cvičení. Výchozí pozice je stejná a nohy necháte pomalu kroužit ve směru hodinových ručiček. Posuňte nohy co nejdále.

Při všech cvicích se ujistěte, že vás nic nebolí. 4) Opakujte cvičení od čísla 3 znovu, tentokrát otočte nohu proti směru hodinových ručiček. 5) Posaďte se na židli a položte si míč pod nohu.

Pata zcela spočívá na míči. Nyní nohujte míč dopředu a dozadu. Pokuste se co nejvíce natáhnout nohu dopředu a při chůzi dozadu ji vtáhnout.

6) Pokud vám předchozí cviky nestačí a nemáte žádné bolesti, můžete cviky zvýšit. Zde je přidán mírný odpor. Posaďte se na židli a položte si pod nohu polštář.

Celá podpatek spočívá na polštáři. Stiskněte tlačítko přední noha na polštář a pak pomalu pustit. 1) Začněte kroužit rameny.

Využijte plný rozsah pohybu a vytáhněte ramena nahoru, směrem k uším a dolů k podlaze. Nejprve zakroužkujte ramena dozadu. 2) Opakujte cvičení od čísla 1, tentokrát s rameny zaokrouhlenými dopředu.

3) Na cvičení můžete sedět nebo stát. Stačí použít ruce k výrobě plavání pohyby. Natáhněte obě paže dopředu a poté paže znovu zatáhněte.

Poté obě paže natáhněte dopředu. Nejlepší je držet ruce ve výšce ramen. 4) Pěsti máte na ramenou.

Lokty se poté natáhnou do strany. Při tomto cvičení nechte lokty kroužit v širokém oblouku. Lokty nakreslete ve vzduchu velký kruh.

Oba lokty se pohybují současně. 5) Poslední tři cvičení jsou pro strečink svaly ramen. Opět se ujistěte, že strečink nezpůsobuje bolest.

Nejprve založte ruce za tělo. Záda musí být rovná a během cvičení musí zůstat rovná. Protáhněte si truhla dopředu a mířte rameny dozadu.

V této poloze jsou ramenní svaly optimálně natažené. Nyní natáhněte ruce dozadu a kráčejte, dokud necítíte napnutí na přední straně truhla. Poté držte úsek asi 15-20 sekund.

6) Posaďte se na podložku a nohy máte pod hýžděmi. Nakloňte horní část těla dopředu a položte natažené paže, hlava a ramena na podlaze. Držte tuto pozici znovu po dobu 15-20 sekund.

7) Zaujměte stejnou pozici jako v čísle 6. Tentokrát s oběma pažemi nataženými a horní částí těla na pravou stranu a zůstaňte tam znovu po dobu 15-20 sekund. Pak změňte strany.

1) Pro úvod můžete jednoduše kroužit rukama ve směru hodinových ručiček. Pak proti směru hodinových ručiček. 2) Vezměte do ruky malou, lehkou kouli (např tenis míč).

Hoď to nahoru a chyť to znovu stejnou rukou. Cvičení opakujte 15-20krát a poté změňte strany. 3) Pro toto cvičení potřebujete také malou kouli a chytit ji do jedné ruky.

Položte míč na stůl. Nyní otáčejte míčem sem a tam a doprava a doleva. Nechte svou dlaň a prsty kroužit kolem míče. Pohyb začíná od zápěstí.

Během cvičení nepouštějte míč. 4) Toto cvičení se zaměřuje na prsty. Položte celou dlaň na stůl.

Roztáhněte prsty od sebe a držte pozici po dobu 15-20 sekund. Cílem je přesněji strečink dlaň a prsty. Další cviky na ruku najdete v následujících článcích:

  • Fyzioterapie pro artrózu kloubů prstů
  • Cvičení na artrózu prstů
  • Fyzioterapie pro artrózu zápěstí

1) Přitáhněte lokty k tělu.

Sevřete ruce v pěst a nechte je směřovat dopředu. Nyní pro provedení cviku otočte pěstmi směrem ven a pak zpět dovnitř. 2) Postavte se nebo sedněte na židli.

Vaše paže visí vedle horní části těla. Při cvičení si položte ruce na opačné rameno, aby se vaše předloktí na konci zkřížilo. Poté se rukama vraťte do výchozí polohy.

3) Posaďte se ke stolu a položte oba lokty na desku stolu. Sklopte obě ruce do sebe a potom je otočte kolem své vlastní osy. Během otáčení však prsty zůstávají propletené.

Otáčejte nejprve rukama ve směru hodinových ručiček a poté proti směru hodinových ručiček. 4) Toto cvičení je vhodné k protažení předloktí a loketní svaly. Je to proto, že oba jsou navzájem propojeni.

Položte obě dlaně k sobě. Ruce jsou umístěny před truhla. Lokty jsou ohnuté a směřují do strany.

Nyní přitlačte obě dlaně proti sobě. Kráčejte, dokud neucítíte úsek nahoře předloktí. Držte tento úsek asi 15-20 sekund.

1) Při vstupu můžete ležet na zádech s oběma nataženými nohama. Postupně vytáhněte obě paty směrem k hýždím a nohy znovu natáhněte. 2) Opakujte první cvičení.

Tentokrát si vezměte míč pod patu a nechte míč se natáhnout dopředu při protahování noha a dozadu při ohýbání nohy. 3) Můžete zůstat ležet na zádech. Začněte zvedáním nohou.

Představte si, že jedete na kole, natáhněte nohy a znovu je ohněte. 4) Lehněte si na záda před zeď a obě nohy položte ke zdi. Vaše kolena jsou ohnutá.

Nyní běžte s dolními končetinami nahoru a potom znovu dolů. 5) Natáhnout přední část noha svaly, lehněte si na záda a vezměte jednu nohu do obou rukou. Jiný noha zůstává natažený na podlaze a nezvedá se.

Ohnutá noha je zatažena až na doraz. Úsek je držen po dobu 15-20 sekund. 6) Chcete-li protáhnout svaly zadních nohou, položte se na záda před zeď a celé nohy spočívají na zdi.

Pokud je to již dostatečné protažení, zůstaňte v této poloze. Pokud je možné zvýšení, přitáhněte také prsty k sobě nos. Držte úsek po dobu 15-20 sekund.