Cvičení | Spirální dynamika

Cvičení

Nožní šroub Toto cvičení je určeno k nápravě nesprávných poloh chodidla. Posaďte se na podlahu nebo na židli a poté obejměte nohu u paty a uprostřed těsně pod nohou. Ruka na patě slouží ke stabilizaci, takže noha zůstává v úhlu 90 ° ke spodní části noha během cvičení.

Nyní přesuňte přední noha s rukou ve spirálovitém pohybu dopředu-dovnitř a dopředu-ven směrem k podlaze. Nožní housenka Cvičení na housence posiluje obloukové svaly chodidla. Sedněte si bosí na židli.

Umístěte ponožku pod patu jedné nohy. Nyní jemně zatlačte (ne drápejte!) Jednotlivé prsty chodidla do země a zatáhněte za patu, která vypadá trochu jako pohyb housenky.

Jedna Noha Stand Toto cvičení má zabránit kolenům ve vzpěru směrem dovnitř a zlepšit držení těla. Chcete-li to udělat, stojte na jednom noha na rovném povrchu. Nyní se ujistěte, že vaše koleno je pod kyčlí a není nakloněno dovnitř.

Dávejte také pozor, abyste si nepřetáhli koleno. Tvoří přímku s kotník a kyčle. Držte tuto pozici po dobu 20 sekund.

Oblouk ruky Položte levou ruku na stůl. Odtud jej zatlačte nahoru do oblouku tak, aby byla hřbet ruky vyklenutý. Prsty zůstávají během cvičení ohnuté.

V dalším kroku stiskněte zadní část levé ruky dolů pravou rukou tak, aby byla v přímé linii s nejnižší prst klouby. Prsty jsou ohnuté 90 ° po prvním kloubu. 10 opakování.

Sky šroub Toto cvičení slouží ke stabilizaci kyčelní kloub. Za tímto účelem stojte jednou nohou na židli. Nosná noha zůstává na podlaze.

Nyní roztáhněte hlava směrem ke stropu a pata podpěrné nohy se automaticky vtlačí do podlahy, jako byste chtěli udělat dva kroky najednou. Snažte se udržet pohyb co nejmenší představou, že se musíte protlačit nahoru úzkou trubicí. Hmotnost zůstává na noze.

Vydržte 20 sekund. Otočné sedadlo Při tomto cvičení se posaďte na židli a opřete si loket o koleno na stejné straně těla. Druhé rameno volně visí dolů na vnitřní straně druhého kolena. Nyní natáhněte volně visící rameno v natažené poloze co nejvíce směrem k zemi.

Poté jej vytáhněte co nejvíce vzhůru, také v natažené poloze. Proveďte 10 opakování. Toto cvičení slouží k posílení napínacích svalů hrudní páteř.

Posaďte se na židli a cvičte volně. Nyní si vědomě sedněte vzpřímeně. Ramena tvoří přímku s pánví.

Projekt hlava je vzpřímený a tvoří prodloužení páteře. Udělejte si co nejdéle. Držte tuto pozici po dobu 20 sekund.

Hlava Osm Pro toto cvičení se posaďte rovně a vzpřímeně na židli. Nyní pomalu přesouvejte hlavu zleva doprava a představte si, že s ní ve vzduchu kreslíte přímku nos. V dalším kroku nakreslete lžící osmičku pomocí nos na této imaginární linii.

Pohyb provádějte pomalu a kontrolovaně. Tím se uvolní napětí krk svaly a mobilizuje horní krční páteř. Při tomto cvičení si lehněte dozadu na rovný povrch.

Natáhněte ruce rovně nahoru a položte dlaně k sobě. Nyní se pokuste zatlačit konečky prstů ke stropu a současně se pokuste zatlačit ramena do podlahy. Držte napětí po dobu 20 sekund. 5 opakování.