Cvičení s Therabandem | Cvičení pro manžetu rotátoru

Cvičení s Therabandem

1. theraband Cvičení s Therabandem je ideální pro posílení otočná manžeta. Stejná cvičení lze provádět, jak je popsáno výše. Při cvičení ve vzpřímené poloze theraband mohou být drženy mezi rukama buď jednoduché (menší odpor) nebo dvojité (obtížnější) a poté roztažené při otevření paží.

Při cvičení z kolenního ohybu je užitečné stát uprostřed theraband a pak vezměte konce do svých rukou. 2. Theraband Další dobré cvičení ve stoje s Therabandem pro otočná manžeta je diagonální pohyb (z PNF viz výše). Theraband je držen na boku jednou rukou nebo připevněn k podlaze jednou nohou.

Druhý konec drží opačná ruka. Z pravého předního kyčle je paže volně natažena (tj. Není zcela protlačena) a pohybuje se nahoru a ven přes hlava, jako by sáhl po něčem nad hlavou. V konečné poloze je pohyb krátce držen a poté pomalu uvolněn.

Pokud cvičení způsobí bolest, prosím, neopakujte to. Jinak lze cvičení opakovat 15krát ve 3 sériích. 3. Theraband Upevněte Therandand kolem kliky dveří a držte konce v jedné ruce.

Loket paže, která má být trénována, je umístěn na horní části těla a v poloze 90 °. Nyní otočte ramenem směrem ven proti tahu Therabandu. Paže zůstává připevněn k horní části těla.

4. Theraband Viz cvičení 3, ale místo vnější rotace je tentokrát provedena vnitřní rotace. Obě cvičení se provádějí v 15 rolích po 3 sériích. 5. Theraband Upevněte Therandand na kliku dveří a oba konce vezměte do jedné ruky.

Pohled směřuje na kliku dveří. Postavte se s širokými boky a mírně koleny. Nyní vytáhněte Theraband s nataženými pažemi ve výšce ramen na obou stranách současně dozadu, aby se lopatky navzájem dotýkaly.

Theraband můžete také uchopit na obou koncích před své tělo, místo toho, abyste jej upevnili na kliku dveří. Veslování cvičení mohou být také užitečná a lze je vylepšit použitím Therabandu. V tomto případě musíte věnovat pozornost záměrné stabilizaci ramene hlava v zásuvce, kterou je nutné urgentně zvládnout bez pomocných prostředků.

Cvičení s dlouhou pákou (tj. S poměrně nataženými pažemi) jsou obtížnější než cvičení s krátkou pákou (lokty ohnuté o 90 °). Stabilní trénink je v tomto případě druh koordinace a měl by se pomalu zvyšovat jeho intenzita. Takže od cvičení s krátkou pákou po cvičení s dlouhou pákou, cvičení bez AIDS před cvičením s pomůckami. Terapeut by měl pro pacienta sestavit individuální cvičební program. Další cvičení najdete v článku Dopad na rameno - cvičení a „Školení Rotátor Cuff".