První pomoc při úpalu a tepelném kolapsu

Stručné shrnutí

 • Co dělat v případě úpalu a vyčerpání z horka? Postiženého vyjměte z tepla/slunce, položte se naplocho (se zvednutýma nohama), chlaďte (např. vlhkým hadříkem), podávejte tekutiny, pokud postižený nezvrací; při bezvědomí uložit do stabilizované polohy; při zástavě dechu resuscitovat
 • Úpal a vyčerpání z horka – rizika: včetně ospalosti, nevolnosti, zvracení, oběhového kolapsu s bezvědomím
 • Kdy navštívit lékaře? Vzhledem k tomu, že se stav úpalem může rychle zhoršit, vždy zavolejte lékaře na pohotovosti. V případě vyčerpání z horka je nutný lékař, pokud se příznaky zhorší a/nebo dotyčná osoba upadne do bezvědomí.

Pozor!

 • Nikdy nenechávejte lidi s (podezřelým) úpalem nebo vyčerpáním z horka samotné. Zejména v případě úpalu se stav postiženého může náhle zhoršit!
 • Nikdy nepřikládejte chladící/ledové obklady ke snížení tělesné teploty přímo na kůži postiženého, ​​ale vždy mezi nimi hadřík (nebezpečí omrzlin!).
 • Nedávejte postiženým osobám pít alkohol.

Úpal a vyčerpání z horka: co dělat?

V obou případech byste měli reagovat rychle. První pomoc je však zvláště důležitá v případě úpalu, protože stav postiženého se může rychle stát život ohrožujícím.

Úpal: Co dělat?

 • klasický úpal: To je způsobeno extrémním horkem a postihuje především starší lidi.
 • Úpal při námaze: Může se objevit při intenzivní fyzické aktivitě ve velkém horku (např. intenzivní sport v horkém letním dni nebo těžká práce na vysokých pecích), u lidí všech věkových kategorií.

V obou případech úpalu je první pomoc následující:

 1. Do stínu: Dostaňte postiženého mimo slunce a pokud možno do chládku, aby se tělo mohlo ochladit.
 2. Šoková poloha při plném vědomí: Uložte osobu při vědomí do šokové polohy – tedy na zádech se zvednutými nohami. Tím se zlepšuje krevní oběh v mozku (to může být sníženo v případě úpalu kvůli nízkému krevnímu tlaku).
 3. Stabilní poloha na boku při bezvědomí: Pokud pacient s úpalem ztratí vědomí, zkontrolujte dýchání a puls. Pokud jsou přítomny oba, umístěte je do stabilizační polohy.
 4. Uvolněte oděv: Rozepněte jakýkoli přiléhavý oděv (např. límeček košile, kravatu, pásek atd.).
 5. Vlažné nápoje: Pokud je postižený při vědomí, necítí nevolnost a nezvrací, podávejte mu doušky vlažné (ne studené!) tekutiny (např. voda, jemný džus, čaj). To by mělo kompenzovat ztráty tekutin v důsledku pocení typického pro úpal. Při nevolnosti a zvracení však nepodávejte tekutiny – hrozí nebezpečí udušení (aspirace) postiženého.
 6. Resuscitace: Pokud postižený přestane dýchat, okamžitě začněte s resuscitací. Pokračujte tak dlouho, dokud nepřijde lékař na pohotovosti nebo dokud oběť znovu nezačne dýchat.

Vyčerpání z horka: co dělat?

Vyčerpání z horka je způsobeno silným pocením při vysokých teplotách. Pokud se zároveň pije příliš málo, tělo ztrácí mnoho tekutin a solí (elektrolytů). To enormně zatěžuje oběhový systém – možnými následky jsou oběhový kolaps a bezvědomí. Fyzická aktivita v horkém počasí zvyšuje riziko vyčerpání z horka.

První pomoc je následující:

 • Dostaňte se z tepla: Dostaňte postiženého z tepla.
 • Šoková poloha: Postiženého položte na záda a nohy položte výše než srdce.
 • Nápoje s obsahem elektrolytů: Postiženému podejte k pití dostatek tekutin s minerály (za předpokladu, že nezvrací). To by mělo kompenzovat ztráty tekutin a elektrolytů. Vhodná je například voda, minerálka nebo čaj s trochou soli (cca 1 lžička kuchyňské soli na litr) nebo vývar (bujón).

Děti s úpalem nebo vyčerpáním z horka

První pomoc u dětí s úpalem nebo vyčerpáním z horka je v zásadě stejná jako u dospělých. Je důležité vědět, že úpal a vyčerpání z horka jsou ohroženy zejména děti (zejména kojenci). Jejich tělo totiž ještě neumí regulovat teplotu tak efektivně jako dospělí. Mnoho dětí navíc při hraní a dovádění nemyslí dostatečně na ochranu před sluncem a pití.

Dbejte proto na to, aby vaše děti měly pravidelné přestávky na pití a relaxaci ve stínu nebo uvnitř. Dojde-li k úpalu nebo vyčerpání z horka, zavolejte sanitku (zejména při podezření na úpal) a proveďte výše uvedená opatření první pomoci (přesuňte dítě do stinného, ​​chladného místa, snižte tělesnou teplotu vlhkými obklady atd.). .

Úpal a vyčerpání z horka: příznaky a rizika

Příznaky úpalu závisí na závažnosti:

 • Tělesná teplota nad 40 stupňů Celsia
 • závrať
 • bolest hlavy
 • Nevolnost, zvracení
 • dezorientace
 • Nízký krevní tlak
 • zrychlený tep
 • zrychlené dýchání
 • svalové křeče
 • zhoršené vědomí, jako je ospalost nebo dokonce bezvědomí

V důsledku úpalu může dojít k otoku mozku v důsledku zadržování vody – vzniká život ohrožující mozkový edém. Pokud tedy příznaky úpalu nejsou rozpoznány a léčeny včas, může postižený během krátké doby zemřít!

Podobně jako úpal způsobuje vyčerpání z horka příznaky, jako jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zrychlený puls a nízký krevní tlak. Kůže postiženého však není suchá, ale vlhká – postižený se silně potí.

Velká ztráta tekutin v důsledku pocení snižuje objem krve. Cévy se pak zúží, takže orgány, které potřebují hodně kyslíku (např. mozek, ledviny), jsou nadále zásobovány. V důsledku toho jsou ruce a nohy hůře zásobeny krví: vypadají studené, bledé a zpocené.

Příznaky u dětí

Úpal a vyčerpání z horka: kdy navštívit lékaře?

V případě vyčerpání z horka byste měli zavolat (nouzového) lékaře, pokud se symptomy osoby zhorší nebo ztratí vědomí.

V případě úpalu (nebo podezření na úpal) byste měli vždy okamžitě zavolat lékaře na pohotovosti. Pro postiženého se může rychle stát život ohrožujícím! Musí být proto léčeni a sledováni v nemocnici.

Úpal a vyčerpání z horka: vyšetření u lékaře

Lékař obvykle pozná vyčerpání z horka i úpal poměrně rychle – na základě příznaků a informací z úvodní konzultace (anamnéza). Při této konzultaci se lékař zeptá pacienta nebo doprovázejících osob na předchozí situaci. Cvičil pacient například v extrémním horku nebo na prudkém slunci krátce předtím, než se objevily příznaky? Měl na sobě teplé oblečení, které podporovalo hromadění tepla? Součástí rozhovoru o anamnéze jsou také otázky týkající se jakýchkoli základních onemocnění.

Po pohovoru následuje fyzická prohlídka. Zvláště důležitá je tělesná teplota, krevní tlak a srdeční frekvence. Pomáhají lékaři dále posoudit stav pacienta a závažnost tepelného onemocnění.

Lékař může zkontrolovat mozkovou funkci pacienta pomocí jednoduchých neurologických testů. To je zvláště nutné v případě (podezřelého) úpalu. Lékař si například jednoduchými otázkami ověří, zda se pacient umí orientovat v čase a místě. Testuje také reflexy mozkového kmene, například pupilární reflex.

Další vyšetření jsou obecně nezbytná, zejména v případě úpalu:

Krevní testy ukazují, zda je v krvi v důsledku úpalu nedostatek nebo nadbytek určitých solí (elektrolytů). Léčba závisí přímo na těchto výsledcích – závažný posun v rovnováze elektrolytů musí být okamžitě ošetřen. Určité krevní hodnoty mohou také naznačovat poškození důležitých orgánů (játra, ledviny, srdce) v důsledku tepelného šoku.

K vyloučení jiných příčin oběhového kolapsu může lékař provést elektrokardiogram (EKG). To může také odhalit jakoukoli srdeční arytmii, která může být způsobena vážným nedostatkem soli a tekutin během úpalu.

Pokud má lékař podezření na edém mozku v důsledku úpalu, jsou pro objasnění nezbytné zobrazovací postupy. Patří mezi ně magnetická rezonance (MRI) a počítačová tomografie (CT).

V případě vyčerpání horka by měl být vzniklý nedostatek tekutin a elektrolytů co nejrychleji odstraněn. Pít hodně tekutin pomůže. V případě potřeby může lékař pacientovi podat i infuzi. Rychlá náhrada tekutin a solí stabilizuje oběh. Po několika dnech klidu a pohody se většina lidí cítí opět úplně dobře.

Léčba úpalu by měla být vždy prováděna v nemocnici, v těžkých případech dokonce na jednotce intenzivní péče. Prvním krokem je stabilizace krevního oběhu pacienta podáváním infuzí. Kromě toho je výrazně zvýšená tělesná teplota snížena chladícími opatřeními. Pacient může být například ponořen do studené vody, pokud jsou jeho životní funkce (jako je dýchání a krevní oběh) stabilní.

V závislosti na závažnosti může úpal vyžadovat další léčbu, například podávání léků proti záchvatům.

Jak dlouho úpal trvá, závisí na jeho závažnosti. Při včasné léčbě mohou příznaky ustoupit a vymizet po několika hodinách. Postižení se však mohou ještě nějakou dobu poté cítit slabí. Je proto vhodné pár dní užívat v klidu, také aby nedošlo k recidivě.

Většina postižených přežije úpal a vyčerpání z horka bez trvalého poškození.

Pokud chcete předejít úpalu a vyčerpání z horka, měli byste nejprve vědět, kdo je k takovým chorobám z horka obzvláště náchylný. V první řadě jsou to lidé, jejichž vlastní regulace teploty ještě není nebo již není plně účinná. Patří sem kojenci, (malé) děti a starší lidé. Lidé, kteří tráví dlouhou dobu v uzavřených a špatně větraných místnostech nebo kteří tam pracují, jsou také vystaveni zvýšenému riziku. Týká se to například určitých profesních skupin (pracovníci v hornictví nebo kovodělném průmyslu, saunéři atd.).

Fyzická aktivita na žhnoucím slunci navíc zvyšuje pravděpodobnost úpalu a vyčerpání z horka. To se týká například dělníků na stavbě silnic. Ohroženi jsou i sportovci, kteří trénují nebo soutěží na silném slunci nebo v horkém a vlhkém vzduchu.

Nejdůležitější tipy pro prevenci úpalu a vyčerpání z horka jsou proto:

 • Vyhněte se dlouhodobému vystavení vysokým teplotám. Najděte si chladné, stinné místo, zejména v době oběda.
 • Snažte se vyhýbat přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. Noste klobouk na slunci.
 • Jako sportovec byste neměli trénovat v poledním horku, ale nejlépe v ranních nebo večerních hodinách.
 • V horkém počasí noste volné, prodyšné oblečení.
 • Vyhněte se alkoholu a těžkým jídlům při vysokých teplotách.
 • Nenechávejte děti samotné v autě zaparkovaném na slunci po dlouhou dobu.
 • Zajistěte, aby si vaše dítě v horkém počasí dělalo pravidelné přestávky na pití a odpočinek ve stínu.

Dodržujte regionální varování před horkem vydaná německou meteorologickou službou. To je zvláště důležité, pokud jste náchylní k úpalu a vyčerpání z horka nebo máte děti.