Zlomenina: Příčiny, příznaky, doba zotavení

Stručné shrnutí

 • Co je zlomenina? Fraktura je lékařský termín pro zlomeninu kosti.
 • Formy zlomeniny: např. otevřená zlomenina (úlomky kostí jsou obnaženy), uzavřená zlomenina (bez viditelných úlomků kosti), luxační zlomenina (zlomenina v blízkosti kloubu s dislokací kloubu), spirální zlomenina (spirální linie zlomeniny).
 • Příznaky: bolest, otok, omezená pohyblivost, možná malígnost, viditelné úlomky kostí u otevřené zlomeniny.
 • Léčba: buď konzervativní (např. pomocí sádry) nebo chirurgická.
 • Prognóza: závisí mimo jiné na lokalizaci, typu a závažnosti zlomeniny, věku a celkovém zdravotním stavu pacienta. Při včasné adekvátní terapii se zlomenina obvykle zhojí dobře a bez následků.

Zlomenina: Popis

Kostní struktura

Lidé mají celkem 206 různých kostí. Na některých místech mají kosti „předem určené body zlomení“, jako je horní část paže, která je zvláště náchylná ke zlomeninám. Každá kost se skládá z minerálních, elastických a pojivových tkání. Krevní cévy procházejí také kostí. V periostu probíhají i nervová vlákna. V závislosti na věku člověka se složení jeho kostí liší:

Kosti dospělých mají vyvážený podíl minerálních, elastických a pojivových tkání.

U starších lidí kosti ztrácejí elastické a pojivové složky, a proto se snadněji lámou. Kosti se navíc ve stáří stále více odvápňují v důsledku změn hormonální rovnováhy, což je činí křehkými a křehkými. Sedmdesátiletý muž má tedy třikrát větší pravděpodobnost zlomeniny než dvacetiletý.

Léčení zlomenin

Doba hojení zlomeniny se liší v závislosti na úseku skeletu. Například zlomenina klíční kosti trvá při konzervativní léčbě jen asi tři až čtyři týdny, zatímco zlomenina stehenní kosti se hojí asi deset až čtrnáct týdnů.

U dětí se zlomenina kosti hojí rychleji, protože stále rostou a axiální nesouososti a zkrácení lze stále korigovat. Zlomeninu kosti u dětí lze proto obvykle léčit konzervativně.

Nepřímé hojení zlomenin

Nejčastěji se kost hojí prostřednictvím nepřímého hojení zlomenin. To znamená, že kost tvoří na koncích zlomeniny tzv. kalus, zjizvenou tkáň kosti, která přemosťuje mezeru mezi konci kostí. Hojení zlomenin kostí probíhá v pěti fázích:

Fáze poranění: Zde dochází ke zlomenině.

Přímé hojení zlomenin

Zhoršené hojení zlomenin

Zřetelně prodloužené hojení zlomeniny ukazuje na narušené hojení zlomeniny. Rentgen ukazuje rozšířenou lomovou mezeru.

Pokud se na obou koncích zlomeniny po čtyřech až šesti měsících nevytvoří kostní spojení, hovoří lékaři o „falešném kloubu“ (pseudartróze).

Zlomenina: příznaky

Nebezpečné znaky zlomenin:

 • Pohyb lze provádět spontánně.
 • Bolest při pohybu
 • Ztráta funkce kloubu
 • Otok

Jasné známky zlomeniny:

 • špatné postavení
 • nesprávná pohyblivost
 • křupání při pohybu

Otevřená a uzavřená zlomenina

Pokud je kůže nad zlomeninou otevřená, jedná se o otevřenou zlomeninu. Zpočátku by měl být v místě úrazu sterilně zakryt a teprve za sterilních podmínek znovu odkryt během operace. To zabraňuje vniknutí bakterií do rány.

Zlomenina: vyšetření a diagnostika

Odpovědným specialistou pro podezření na zlomeniny je lékař ortopedie a úrazové chirurgie.

Zdravotní historie

Nejprve se vás podrobně zeptá na průběh úrazu a vaši anamnézu (anamnézu). Možné otázky jsou:

 • Jak k nehodě došlo? Došlo k přímému nebo nepřímému traumatu?
 • Kde máte podezření na zlomeninu?
 • Jak popisujete bolest?
 • Vyskytla se v minulosti nějaká zranění nebo předchozí škody?
 • Byly nějaké předchozí stížnosti?

Po anamnestickém rozhovoru lékař pacienta vyšetří. Prohlédne postiženou oblast a hledá vady a otoky. Cítí také tlakovou bolest nebo pokud jsou svaly obzvláště napjaté. Dále kontroluje, zda lze pohyb provést správně a zda se ozývá vrzání nebo skřípání.

Imaging

Následné rentgenové vyšetření ve dvou rovinách může potvrdit podezření na zlomeninu kosti. Pokud je postižena pánev nebo páteř, obvykle se pro podrobnější objasnění provádí vyšetření počítačovou tomografií (CT). Tím lze odhalit i tzv. okultní zlomeninu – zlomeninu kosti, která není na rentgenu vidět.

Zlomenina: Příčiny a rizikové faktory

Když většina lidí slyší termín zlomenina, vybaví se jim traumatická zlomenina kosti: dostatečně velká síla zlomila to, co je ve skutečnosti silná a elastická kost. Zlomenina však může být způsobena i nemocí. V zásadě existují tři mechanismy výskytu zlomeniny kosti:

 • K přímé zlomenině dochází, když je na zdravou kost aplikována síla zvenčí.
 • Únavová zlomenina (únavová zlomenina) je způsobena trvalým mechanickým namáháním, například při dlouhých pochodech nebo maratonu.

Zlomeniny

V závislosti na příchozí síle a tvaru kosti dochází k různým formám zlomenin:

 • Rotační nebo torzní zlomenina: Je způsobena nepřímou silou tím, že v kosti dochází k tahovým napětím v důsledku rotace. K této zlomenině může dojít například při pádu v lyžařské botě se zablokovaným bezpečnostním vázáním.
 • Spirální lom: Má spirálovou lomovou mezeru a je způsoben torzním zatížením. Často hraje roli i axiální zatížení nebo gravitace. Obvykle se vyvíjí rotační klín ve tvaru spirály.
 • Kompresní zlomenina: Vzniká většinou v podélné ose těla vlivem nepřímé síly. To obvykle ovlivňuje uvolněnou voštinovou strukturu spongiózní kosti, která je nevratně stlačena. Typickými příklady jsou zlomenina obratlového těla a zlomenina patní kosti.
 • Luxační zlomenina: Jedná se o zlomeninu blízko kloubu, při které je kloub také vyklouben. Existují dva mechanismy vzniku: buď je příčinou zlomeniny luxace, nebo došlo ke zlomenině a luxaci současně. Dislokační zlomeniny se mohou objevit například v hlezenním kloubu, tibiálním plató nebo kyčelním kloubu.

Zlomenina: Klasifikace AO

Různé zlomeniny klasifikuje AO, Asociace pro studium osteosyntézy. Klasifikace AO slouží k přesnému popisu zlomenin čtyřmístným kódem a umožňuje tak celosvětově standardizovanou léčbu. Relevantní faktory pro klasifikaci jsou:

 • Ve které oblasti těla je zlomenina?
 • @ Na jakém místě v této oblasti těla?
 • Byla zachována stabilita kosti?
 • Existuje další poškození chrupavky?
 • Došlo k poranění vazivového aparátu?

Klasifikace AO se nejčastěji používá u zlomenin dlouhých tubulárních kostí, jako je humerus, předloktí, stehenní kost a holenní kost. Lze jej však použít i ke klasifikaci poranění rukou a nohou, zlomenin čelistí a zlomenin pánve a páteře.

Zlomenina: léčba

Jak správně poskytnout první pomoc při zlomenině kosti a jaké možnosti léčby má lékař k dispozici, se dozvíte v článku Zlomenina: Léčba.

Zlomenina: Průběh onemocnění a prognóza

Prognóza zlomeniny závisí jak na typu poranění, tak na vhodné léčbě. Vliv má také věk pacienta a celkový zdravotní stav.

Dlouhotrvající komplikace

Někdy konce zlomeniny nesrostou kostnatě, ale zůstávají pohyblivě spojené. Pak se vyvinul „falešný kloub“ – pseudoartróza. Projevuje se otoky, přehřátím a bolestí při pohybu a stresu. Existují následující příčiny pseudoartrózy:

 • Pohyb v mezeře zlomeniny přetěžuje kost s tím výsledkem, že pojivová tkáň táhne trhlinu a kostní měchy se lámou.
 • Pokud jsou měkké tkáně příliš vážně poškozeny, mohou zasahovat do štěrbiny zlomeniny a vést k opožděnému hojení.
 • Kouření nebo nespolupracující chování pacienta

Mezi další dlouhotrvající komplikace, které mohou nastat při zlomenině, patří nestabilita v oblasti postiženého kloubu, opotřebení kloubu (osteoartróza, artróza) a deformace.