FSME: Popis, příznaky, očkování

Stručné shrnutí

  • Co je TBE? TBE znamená ranou letní meningoencefalitidu. Jedná se o virový akutní zánět mozkových blan (meningitida) a případně i mozku (encefalitida) a míchy (myelitida).
  • Diagnostika: konzultace lékaře s pacientem (anamnéza), krevní testy, odběr a rozbor vzorku nervové tekutiny (punkce mozkomíšního moku), případně magnetická rezonance (MRI).
  • Léčba: možná pouze symptomatická léčba, např. analgetiky a antispasmodiky. Při neurologických příznacích jako je obrna eventuálně fyzioterapie, ergoterapie nebo logopedie. V těžkých případech léčba na jednotce intenzivní péče.

TBE: Popis

Časná letní meningoencefalitida (TBE) je akutní zánět mozkových blan a často i mozku a míchy. Spouští ji virus TBE. V Německu klíšťata přenášejí TBE téměř vždy. Proto se onemocnění také nazývá klíšťová encefalitida. Vzácně dochází k přenosu virem infikovaným syrovým mlékem od koz, ovcí a – extrémně vzácně – krav. Infekce TBE z člověka na člověka není možná.

Ne každé kousnutí klíštěte vede k infekci TBE a ne každá infekce vede k onemocnění: V rizikových oblastech Německa je v průměru jen asi 0.1 až 5 procent klíšťat nositelem viru TBE. V některých oblastech je nositelem patogenu TBE až 30 procent všech klíšťat.

Je však třeba mít na paměti, že onemocnění může být závažné a dokonce smrtelné: Proces hojení může trvat měsíce. Někdy přetrvávají trvalé neurologické poruchy (jako jsou problémy s koncentrací). Asi u jednoho ze sta pacientů vede infekce nervového systému TBE ke smrti.

TBE: Frekvence

Lidé se nakazí TBE hlavně při venkovních rekreačních aktivitách, jako je kempování nebo turistika. Většina onemocnění je pozorována na jaře a v létě.

Děti dostanou kousnutí klíštěte častěji než dospělí, a jsou proto obecně více ohroženy nákazou TBE. U dětí je však infekce většinou mírná a zhojí se bez trvalého poškození.

Nezaměňujte s boreliózou

TBE: Příznaky

Pokud byly viry TBE přeneseny kousnutím klíštěte, nějakou dobu trvá, než se objeví první příznaky: Patogen se musí nejprve rozšířit v těle a dostat se do mozku. Mezi nákazou (kousnutím klíštěte) a propuknutím nemoci uplyne v průměru asi jeden až dva týdny. Toto období se nazývá inkubační doba TBE. V jednotlivých případech může propuknutí rané letní meningoencefalitidy trvat až 28 dní.

Dvoufázový průběh onemocnění

Prvními příznaky TBE jsou příznaky podobné chřipce, jako je celkový pocit nemoci, horečka, bolest hlavy a končetin. Občas se objeví i bolesti břicha. Příznaky jsou často odmítány jako nachlazení nebo chřipka. Asi po týdnu příznaky odezní a horečka opět klesne.

U malé části pacientů horečka po několika dnech opět stoupá. To znamená začátek druhé fáze onemocnění. To se projevuje následovně:

  • Asi u 40 procent pacientů je meningitida doprovázena encefalitidou. Lékaři pak hovoří o meningoencefalitidě.
  • Asi u deseti procent pacientů se zanítí i mícha. Toto se nazývá meningoencefalomyelitida.
  • Velmi vzácně je zánět TBE omezen na samotnou míchu (myelitida) nebo na nervové kořeny vycházející z míchy (radikulitida).

Přesné příznaky TBE ve druhé fázi závisí na šíření zánětu:

Příznaky TBE u izolované meningitidy

Příznaky TBE u meningoencefalitidy

Pokud je zánětem postižen kromě mozkových blan i mozek (meningoencefalitida), objevují se další příznaky TBE: v popředí jsou poruchy koordinace pohybů (ataxie), poruchy vědomí a ochrnutí paží, nohou a hlavových nervů . Ten může způsobit například poruchy sluchu, polykání nebo řeči. Zánět mozku může navíc způsobit i záchvaty.

Nejzávažnější příznaky TBE se mohou objevit u meningoencefalomyelitidy, což je současný zánět mozkových blan, mozku a míchy. Mícha představuje spojení mezi mozkem a zbytkem těla. Pokud se zde objeví zánět, následky lze často pozorovat po celém těle:

Příznaky TBE u dětí

U dětí a dospívajících TBE obvykle progreduje pouze s nespecifickými příznaky podobnými chřipce podobné infekci. Závažné příznaky TBE jsou vzácnější než u dospělých. Onemocnění se u mladých pacientů obvykle zhojí bez sekundárního poškození.

Následné škody TBE

K těžkým průběhům onemocnění a trvalému poškození TBE dochází zejména u starších dospělých. U dětí nejsou téměř nikdy pozorovány.

Dvojitá infekce: TBE plus lymská borelióza

Vzácně se při přisátí klíštěte přenášejí současně viry TBE a bakterie lymské boreliózy. Taková dvojitá infekce je obvykle závažná. Postižení mohou utrpět trvalé neurologické poškození.

Očkování proti TBE

Odborníci doporučují očkování proti TBE všem lidem žijícím v oblastech ohrožených TBE (viz níže) a určitým skupinám povolání (lesníci, myslivci atd.). Na druhou stranu je očkování užitečné pro cestovatele do oblastí TBE, pokud existuje možnost infekce TBE (například při plánovaných pěších túrách).

Více o účinku a vedlejších účincích očkování proti TBE se dočtete v článku Očkování proti TBE.

Oblasti TBE

Přenos TBE je možný také v mnoha dalších zemích, jako je Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Švédsko a Finsko. V Itálii, Francii, Dánsku a Norsku je infekce naopak vzácná.

Více o šíření virů TBE v Německu a zahraničí se dozvíte v článku Oblasti TBE.

TBE: Příčiny a rizikové faktory

Viry TBE se vyskytují ve třech podtypech: U nás je rozšířen středoevropský podtyp. V pobaltských státech, na pobřeží Finska a v Asii se vyskytují subtypy Sibiř a Dálný východ. Všechny způsobují podobné klinické obrazy.

TBE: Cesty infekce

Klíšťata mohou „chytit“ patogen TBE, když sají krev infikovaných divokých zvířat (zejména malých hlodavců, jako jsou myši). Zvířata přenášejí patogen, aniž by se nakazila TBE. Pokud nyní infikované klíště kousne člověka během příštího krevního jídla, může svými slinami zanést virus TBE do lidského krevního oběhu.

Přímý přenos TBE z člověka na člověka není možný. Proto infikované nebo nemocné osoby nejsou nakažlivé!

Rizikové faktory TBE

Není možné předvídat, jak závažná bude infekce v jednotlivých případech. Ve většině případů infekce TBE nezpůsobuje žádné nebo pouze mírné příznaky. Závažné průběhy onemocnění jsou vzácné. Postižení jsou téměř výhradně dospělí. Věk zde hraje důležitou roli: čím je pacient starší, tím častěji má TBE závažný průběh a tím častěji zanechává trvalé poškození.

TBE: Vyšetření a diagnostika

Sliny klíštěte obsahují mimo jiné anestetické látky, takže mnoho lidí kousnutí klíštěte necítí. Pro lékaře to znamená, že i když si pacient na kousnutí klíštětem nepamatuje, TBE to nevylučuje.

Diagnóza TBE je stanovena, když jsou v krvi detekovatelné jak specifické IgM, tak IgG, pacient vykazuje příslušné symptomy onemocnění a nebyl očkován proti TBE.

Kromě toho může lékař odebrat vzorek mozkomíšního moku (CSF) (punkce CSF). To se laboratorně vyšetřuje na specifické protilátky a stopy genetického materiálu virů TBE. Virový genom však lze detekovat v CSF pouze během první fáze onemocnění. Později lze měřit pouze reakci imunitního systému na patogeny – ve formě specifických protilátek.

TBE podléhá hlášení. Pokud je tedy u pacienta diagnostikována akutní TBE přímým průkazem viru (genetický materiál) nebo nepřímým průkazem viru (specifické protilátky), musí to lékař nahlásit příslušnému zdravotnímu oddělení (se jménem pacienta).

Vyšetření mrtvých klíšťat?

  1. I když je klíště infikováno viry TBE, nemusí to nutně znamenat, že přeneslo patogeny na pacienta.
  2. Metody detekce virů TBE (a dalších patogenů) u klíšťat se liší v citlivosti. Takže i přes negativní výsledek testu (v klíštěti nelze detekovat viry TBE), klíště může být stále infikováno a přeneslo viry.

TBE: Léčba

Neexistuje žádná kauzální léčba TBE, tj. žádná terapie, která by se specificky zaměřovala na virus TBE v těle. Člověk může jen podpořit tělo v jeho boji s patogenem. Cílem je zmírnit příznaky TBE a pokud možno zabránit dlouhodobému poškození.

U velmi přetrvávajících bolestí hlavy jsou pacientům s TBE někdy podávány opiáty. Jsou to silné léky proti bolesti, ale mohou být návykové. Používají se proto pouze v nezbytně nutných případech a velmi kontrolovaně.

V případě neurologických poruch, jako jsou poruchy hybnosti nebo řeči, může být užitečná fyzioterapie, ergoterapie nebo logopedie.

V případě těžké TBE (například s poruchou vědomí nebo respirační paralýzou) musí být pacienti léčeni na jednotce intenzivní péče.

Ve většině případů probíhá TBE bez komplikací a zcela se vyléčí. To platí zejména v případě, že infekce způsobuje čistou meningitidu.

Asi tři roky po meningitidě a encefalitidě způsobené TBE se neočekává, že by se stávající symptomy výrazně zlepšily.

Celkově je riziko úmrtí na ranou letní meningoencefalitidu asi jedno procento.

Doživotní imunita?

TBE: Prevence

Účinnou ochranou proti TBE je výše zmíněné očkování proti TBE. Pro prevenci infekce však můžete udělat ještě více – a to tím, že se budete co nejvíce vyhýbat kousnutí klíštětem. Chcete-li to provést, měli byste věnovat pozornost následujícím radám:

  • Než vyrazíte do lesa a na louky, naneste si na kůži repelent proti klíšťatům. Pamatujte však, že má pouze dočasný účinek a neposkytuje 100procentní ochranu.
  • Nedotýkejte se volně žijících zvířat, jako jsou myši nebo ježci. Tito mají často klíšťata!

Klíšťata řádně odstraňte

Pokud na kůži objevíte přisáté klíště, měli byste ho co nejdříve odstranit. K tomu použijte pinzetu nebo speciální nástroj pro odstranění klíštěte. Pokud nemáte ani jedno po ruce, měli byste i tak pijavice co nejrychleji odstranit, například nehty.

Po odstranění klíštěte byste měli pečlivě dezinfikovat malou ránu.

V následujících dnech a týdnech sledujte možné příznaky TBE (nebo boreliózy). Pokud se takové objeví, měli byste se okamžitě poradit s lékařem.