Žaludeční polypy: příčiny, příznaky, terapie

Stručné shrnutí

  • Příčiny a rizikové faktory: Snížená tvorba žaludeční šťávy, dědičné faktory, případně léky a vnější vlivy (kouření, alkohol).
  • Příznaky: Obvykle žádné příznaky; s velkými polypy, možný pocit plnosti, tlaku a ztráty chuti k jídlu
  • Vyšetření a diagnostika: gastroskopie, obvykle s vyšetřením vzorku tkáně (biopsie) polypů.
  • Léčba: Odstranění žaludečních polypů během gastroskopie; v případě potřeby samostatný chirurgický zákrok pro větší polypy.
  • Průběh onemocnění a prognóza: možná degenerace do rakoviny žaludku, proto je obvykle vhodné včasné odstranění polypů; někdy se polypy žaludku po odstranění znovu vyvinou

Co jsou to žaludeční polypy?

Žaludeční polypy jsou nezhoubné slizniční výrůstky, které vyčnívají ze stěny žaludku do žaludeční dutiny. Někdy se vyskytují jednotlivě, ale u mnoha pacientů se vyskytují i ​​ve skupinách. Lékaři pak hovoří o mnohočetných polypech žaludku. Pokud je těchto nádorů obzvlášť mnoho, může se jednat o tzv. polypózní syndrom.

Slizniční nádory jsou klasifikovány buď podle tvaru nebo podle původu.

Žaludeční polypy: Variabilní tvar

Žaludeční polypy: Variabilní původ

Podle původu se od ostatních forem odlišují žaludeční polypy, které vznikají ze žlázové tkáně ve sliznici. Nejběžnější jsou žlázové výrůstky a lékaři je také nazývají adenomy.

Méně často se polypy trávicího traktu vyvíjejí v souvislosti s dědičnými chorobami, např. u Peutz-Jeghersova syndromu a familiární juvenilní polypózy. Zde lékaři hovoří o hamartomatózních polypech. V některých případech je za polypem žaludku také dutina ve slizniční žláze naplněná tekutinou (glandulární cysta).

Kdo dostane polypy žaludku?

Žaludeční polypy se vyskytují přibližně stejně často u mužů i žen a jsou nejčastější po 60. roce života. Mnohem méně časté jsou u mladších lidí. Vzhledem k tomu, že při vzniku polypů hrají roli i dědičné faktory, je někdy postiženo několik členů rodiny.

Co způsobuje polypy žaludku?

Přesná příčina vývoje žaludečních polypů není dosud známa. Je však známo, že snížená tvorba žaludeční šťávy zvyšuje riziko vzniku polypů. Nádory sliznice navíc vznikají v důsledku zánětu, například při gastritidě.

V mnoha případech existuje rodinná anamnéza žaludečních polypů. Zvláštním případem jsou takzvané polypózní syndromy: jedná se o skupinu dědičných onemocnění, při kterých se někdy tvoří tisíce malých polypů v celém gastrointestinálním traktu. Ty mají často tendenci degenerovat do zhoubných nádorů.

V neposlední řadě se na vzniku polypů podílejí vnější faktory. Kouření a konzumace alkoholu například podporují tvorbu slizničních výrůstků. Strava s vysokým obsahem tuku a nízkým obsahem vlákniny může také podporovat žaludeční polypy.

Jaké jsou příznaky?

Většina polypů – zejména těch menších – zůstává po dlouhou dobu bez povšimnutí. Často jsou objeveny až při gastroskopii. Teprve když dosáhnou určité velikosti, spouštějí žaludeční polypy příznaky. Následující jsou možné příznaky žaludečních polypů:

  • Pocit plnosti
  • Ztráta chuti k jídlu
  • Pocit tlaku a/nebo bolesti v horní části břicha

Občas polypy krvácejí. Silné krvácení může vést ke zvracení krve (hematemeze) nebo černé stolici (dehtovitá stolice, meléna).

Mnoho pacientů s žaludečními polypy současně trpí také zánětem žaludku, který je zase často doprovázen bolestí žaludku a nevolností.

Jak rychle rostou žaludeční polypy?

Asi jeden z deseti adenomatózních žaludečních polypů se postupem času vyvine v maligní nádor žaludku. Tento proces obvykle trvá několik let. Přesto se doporučuje léčit a odstraňovat žaludeční polypy v rané fázi.

Vyšetření a diagnostika

Žaludeční polypy zjišťuje specialista na trávicí trakt – gastroenterolog – gastroskopií. Vzhledem k tomu, že benigní polypy nezpůsobují nepříjemné pocity po dlouhou dobu, jsou často objeveny náhodou při běžné gastroskopii. V případě déletrvajícího nepohodlí v horní části břicha se toto vyšetření stejně často používá, aby nedošlo k přehlédnutí možné rakoviny žaludku.

Kromě toho je užitečné vyšetření tkáně (biopsie) polypů. Za tímto účelem lékař při gastroskopii obvykle odstraní celý polyp – zřídka jen jeho malou část – a prohlédne jej blíže pod mikroskopem. Tato metoda mu umožňuje odlišit benigní výrůstky od maligních. Rentgenové vyšetření kontrastní látkou se nyní naopak provádí na žaludku pouze ojediněle.

Žaludeční polypy: Léčba

Větší polypy se širokým základem někdy není tak snadné odstranit, takže je nutná samostatná operace. V tomto případě lékař otevře břišní stěnu a odstraní polyp (polypy) spolu s malou částí stěny žaludku.

Polypy jsou pokud možno úplně odstraněny. Jednak totiž hrozí, že některé žaludeční polypy mohou degenerovat, a jednak ve vzácných případech vypadá rakovina žaludku podobně jako polypovitá léze žaludeční sliznice.

Průběh onemocnění a prognóza

Pokud je gastroskopie s odstraněním polypů provedena správně, komplikace jsou extrémně vzácné. Pouze v ojedinělých případech dochází ke krvácení nebo poranění žaludeční stěny, velmi vzácně si vyžádá chirurgický zákrok.

U mnoha pacientů se polypy žaludku po nějaké době po úspěšné léčbě znovu objeví. U postižených je proto vhodné jednou až dvakrát ročně podstoupit další gastroskopii jako kontrolu.