HCG (lidský choriový gonadotropin): Kdy jej měřit

Co je HCG?

HCG je hormon produkovaný placentou během těhotenství. Používá se k udržení žlutého tělíska. To produkuje hormony progesteron a estrogeny a zabraňuje menstruačnímu krvácení a odmítnutí nenarozeného dítěte. Stanovení HCG se tedy používá k detekci těhotenství (těhotenský test).

Kdy se určuje hodnota HCG?

Pomocí HCG dokáže lékař odhalit těhotenství, může určit, zda došlo k brzkému potratu (interrupci) nebo zda se vajíčko uhnízdilo mimo dělohu (mimoděložní těhotenství). Stanovení hladiny HCG je také součástí prvotrimestrálního screeningu (časný screening), který slouží k odhalení abnormalit u dítěte (např. chromozomálních vad).

HCG se také určuje jako nádorový marker při podezření na určité typy rakoviny u mužů a žen.

Standardní hodnoty HCG

Koncentrace HCG se stanovuje z krevního séra nebo moči.

Těhotenský test (test moči) je pozitivní, pokud je množství HCG vyšší než 10 jednotek na litr (U/l) – žena je pravděpodobně těhotná.

Týden těhotenství (SSW)

Čas po početí

Normální hodnota (sérum)

1 první týden

5 – 50 U/l

2ndý týden

50 – 500 U/l

3. týden

100 – 5,000 U/l

4. týden

500 – 10,000 U/l

5. týden

1.000 – 50.000 U/l

6. týden

10.000 – 100.000 U/l

9. + 10. JJZ

7. + 8. týden

15.000 – 200.000 U/l

11 – 14 JJZ

2. – 3. měsíc

10.000 – 100.000 U/l

2nd trimestr

8,000 – 100,000 U/l

3. trimestr

5.000 – 65.000 U/l

Pro HCG jako nádorový marker platí pro netěhotné ženy, muže a děti následující standardní hodnoty:

Sérum

Moč

Standardní hodnota HCG

< 10 U/l

< 20 U/l

Kdy je hodnota HCG příliš nízká?

U této hodnoty nedochází k odchylce směrem dolů.

Kdy je hodnota HCG příliš vysoká?

Během těhotenství je hodnota HCG přirozeně zvýšená. Příliš pomalý vzestup HCG zde však může znamenat potrat nebo mimoděložní těhotenství. Pokud hladina HCG po 10. týdnu těhotenství neklesne, může mít dítě trizomii 21 = Downův syndrom.