HDL Cholesterol: Co znamená vaše laboratorní hodnota

Co je HDL cholesterol?

HDL cholesterol je transportní systém lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL) pro cholesterol v krvi. Transportuje cholesterol z tělesných buněk do jater, kde může dojít k odbourání krevního tuku. Kromě toho je HDL schopen odstranit přebytečný cholesterol, který se usadil ve stěnách cév. HDL cholesterol tak chrání před „kornatěním tepen“ (arteriosklerózou nebo aterosklerózou), a proto je často označován jako dobrý cholesterol.

Nebezpečnými důsledky arteriosklerózy jsou poruchy krevního oběhu v různých tkáních a orgánech, například ischemická choroba srdeční (základ pro infarkt) a mozková mrtvice.

Kdy se stanovuje HDL cholesterol?

Hladina HDL je stanovena, když chce lékař posoudit riziko aterosklerózy a konkrétně koronární srdeční choroby (ICHS). Toto riziko se zvyšuje, pokud je HDL cholesterol příliš nízký. Riziko aterosklerózy se však také zjevně zvyšuje při extrémně vysokých hladinách (nad asi 90 mg/dl).

HDL cholesterol: standardní hodnoty

Pro měření HDL cholesterolu lékař odebere vzorek krve. Vzhledem k tomu, že tuk se do krve dostává příjmem potravy, měl by být vzorek krve alespoň pro první stanovení odebrán nalačno. Rovněž je třeba se vyhnout nadměrné konzumaci tučných jídel nebo alkoholu v předchozích dnech, protože to může zkreslit výsledky. Zejména následné kontroly lze ale podle aktuálního odborného názoru provádět i bez hladovění.

Věk nebo pohlaví

Normální hodnoty HDL cholesterolu

Novorozence

22 – 89 mg/dl

Kojenci

13 – 53 mg/dl

Kojenci

22 – 89 mg/dl

Ženy

45 – 65 mg/dl

Muži

35 – 55 mg/dl

Pro zjednodušení lze vzpomenout: koncentrace HDL cholesterolu v krvi u žen by měla být minimálně 45 mg/dl, u mužů 40 mg/dl.

Kromě HDL cholesterolu lékař zjišťuje i celkový cholesterol a „špatný“ LDL cholesterol – pro lepší odhad rizika aterosklerózy. Za tímto účelem může také vypočítat kvocient celkového cholesterolu a HDL cholesterolu (cíl: < 4.5) a také kvocient LDL/HDL. Pro pozdější:

Kvocient LDL/HDL mezitím ztratil část svého významu, pokud jde o odhad kardiovaskulárního rizika. Zdá se, že extrémně vysoké hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu (nad asi 90 mg/dl) ve skutečnosti zvyšují riziko aterosklerózy. U HDL cholesterolu tedy neplatí: čím více, tím lépe.

Jak mohu zvýšit HDL cholesterol?

Pokud je HDL příliš nízký, je třeba jednat. Zvýšení HDL cholesterolu by měli zvýšit především pacienti s jinými rizikovými faktory aterosklerózy. Patří sem diabetes mellitus, vrozené poruchy metabolismu lipidů a obezita.

Abstinence od nikotinu také způsobuje zvýšení hodnoty HDL v krvi. Pokud tato základní opatření nejsou účinná, nasadí se další léky na snížení cholesterolu, ale jejich vliv na HDL cholesterol je menší než na LDL cholesterol.

Co když je HDL cholesterol příliš vysoký?

HDL cholesterol je příliš vysoký jen v nejvzácnějších případech: podle studií hodnoty nad cca. 90 mg/dl by mohlo zvýšit riziko aterosklerózy a možných sekundárních onemocnění, jako je infarkt.