Doba trvání nežádoucích účinků a následků anestézie

Úvod Doba trvání vedlejších účinků a následných účinků anestezie závisí na mnoha faktorech. Kromě věku hraje roli i použité anestetikum. V zásadě však většina pooperačních symptomů, jako je nevolnost nebo mírná zmatenost, trvá jen krátce. Nevolnost Pokud nejsou přijata žádná preventivní opatření, až 30% všech pacientů… Doba trvání nežádoucích účinků a následků anestézie

Se starými lidmi | Doba trvání nežádoucích účinků a následků anestézie

U starých lidí Vedlejší účinky anestézie mohou být rozmanité. Pooperační bolest, nevolnost a zvracení po anestetiku, stejně jako stavy zmatenosti, se vyskytují nejčastěji. Zvláště starší pacienti často trpí takzvaným pooperačním deliriem. Podle různých studií je tímto… Se starými lidmi | Doba trvání nežádoucích účinků a následků anestézie

Příznaky | Pooperační delirium

Příznaky Pooperační delirium se obvykle vyvine během prvních čtyř dnů po operaci/celkové anestezii. Postižení pacienti obvykle trpí dezorientací, zejména časovým a situačním zmatkem. Orientace na místo a osobu je spíše nedotčená. Dalšími příznaky jsou úzkost a neklid, pacienti často reagují podrážděně nebo dokonce agresivně na ošetřující personál… Příznaky | Pooperační delirium

Ošetření | Pooperační delirium

Léčba Terapie se skládá z různých opatření. U všech starších nebo všeobecných pacientů na jednotkách intenzivní péče by měla být provedena základní opatření k udržení orientace (brýle, sluchadla). Pravidelná a rozšířená mobilizace, vyhýbání se dehydrataci, vyvážená strava a udržování rytmu spánku a bdění mohou zabránit ... Ošetření | Pooperační delirium