Doba trvání drozd

Hniloba v ústech neboli stomatitis aphtosa nebo gingivostomatitis herpatica je onemocnění sliznice ústní dutiny, které je doprovázeno zánětem. Jedná se o bolestivou tvorbu puchýřů v oblasti úst a hrdla, většinou u dětí ve věku od 1 do 3 let. Příznaky jsou vyvolány počáteční infekcí herpes… Doba trvání drozd

Infekce drozdů

Úvod Téměř každý zná herpes jako křupavou změnu na rtu. Je to symptom herpetického viru, který se ve stresu často opakuje. Více než 90% populace je nositelem viru. Mnoho lidí se nakazí nepozorovaně. Počáteční infekce však může také vést k propuknutí klinického obrazu, takzvaného „ústa… Infekce drozdů

Jak můžete zabránit infekci? | Infekce drozdů

Jak můžete zabránit infekci? Vzhledem k tomu, že virus způsobující drozd v ústech se přenáší hlavně prostřednictvím slin, jsou všechny objekty, které přicházejí do styku s ústy, zdrojem infekce. Je třeba například dbát na to, aby se nesdíleli příbory nebo nádobí. Můžete se také nakazit použitým kapesníkem nebo ručníkem… Jak můžete zabránit infekci? | Infekce drozdů