Léčba | Extrakce zubu

Léčba Před zahájením extrakce se aplikuje lokální anestetikum, aby se zabránilo bolesti a aby léčba byla pro pacienta co nejpohodlnější. To však pro extrakci mléčných zubů obvykle není nutné. Jakmile je zub dostatečně znecitlivěn, může začít extrakce. Pro tento účel ve zubním lékařství existují určité nástroje, jako ... Léčba | Extrakce zubu

Extrakce zubu

Každý člověk má pravidelně 28 zubů, se zuby moudrosti dokonce 32. První mléčné zuby získáme již v 6. měsíci, první stálý zub v 6. roce života. Tyto zuby pro nás den za dnem plní mnoho různých úkolů. Sekají nám jídlo, pomáhají nám mluvit a dávají… Extrakce zubu

Jak dlouho byste měli po operaci vychladnout? | Doba trvání operace zubu moudrosti

Jak dlouho byste se měli po operaci ochladit? Chlazení po operaci zubu moudrosti má dekongestivní účinek a působí proti zánětu. Je však důležité zuby v krátkých intervalech chladit, abyste tělu nedali pocit podchlazení. Reakcí by bylo zvýšení krevního tlaku a další… Jak dlouho byste měli po operaci vychladnout? | Doba trvání operace zubu moudrosti

Doba, než budete moci sportovat | Doba trvání operace zubu moudrosti

Doba, po kterou se můžete věnovat sportovním aktivitám Obecné pravidlo pro zdržení se sportovních aktivit jde ruku v ruce s taháním za nitky. Po sedmi až deseti dnech jsou stehy extrakční rány odstraněny. Za předpokladu, že zubař prohlásil uzavření rány za dokončené, je nyní sportovní provoz… Doba, než budete moci sportovat | Doba trvání operace zubu moudrosti

Rekonstrukce čelisti

Synonymum Augmentace čelistní kosti Úvod Takzvaná augmentace čelistní kosti (odborný termín: augmentace čelistní kosti) slouží především k obnově ztracené kostní hmoty. Neporušená a nerozbitná čelistní kost je nezbytná pro proces žvýkání i pro celou estetiku obličeje. Ztráta kostí v oblasti žvýkacích orgánů může mít vážné důsledky, protože v… Rekonstrukce čelisti

Provádění rekonstrukce čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Implementace rekonstrukce čelistní kosti Ústní chirurg má k dispozici různé metody budování čelistní kosti. Kostní materiál lze zavést horizontální/vertikální augmentací pomocí kostního bloku. Další možností je štěpení kostí (dělení alveolárního procesu). Šíření kostí (šíření alveolárního hřbetu) a distrakční osteogeneze (roztahování kosti od sebe) jsou další možnosti. … Provádění rekonstrukce čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Rizika rekonstrukce čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Rizika rekonstrukce čelistní kosti Ve většině případů je zvětšení čelistní kosti pacienty tolerováno bez problémů. Rizika jsou u tohoto typu chirurgického zákroku spíše vzácná a lze je obvykle léčit bez komplikací, když k nim dojde. Nicméně, jako u každého chirurgického zákroku, zubař nemůže zaručit, že augmentace čelistní kosti je zcela bez rizika. Rizika v… Rizika rekonstrukce čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Zarovnání čelistí pro implantát - Co je třeba vzít v úvahu? | Rekonstrukce čelisti

Vyrovnání čelistí pro implantát - Co je třeba vzít v úvahu? Pokud musí být před implantací provedeno zvětšení čelisti, představuje to zdlouhavý terapeutický proces. Před zavedením implantátu musí kostní štěp nejprve růst minimálně šest měsíců po operaci. Implantát musí znovu růst asi… Zarovnání čelistí pro implantát - Co je třeba vzít v úvahu? | Rekonstrukce čelisti

Náklady na rekonstrukci čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Náklady na rekonstrukci čelistní kosti Náklady na rekonstrukci čelistní kosti obvykle nejsou hrazeny zákonnými zdravotními pojišťovnami, což nutí pacienta platit všechny související částky. Skutečná výše těchto nákladů závisí jednak na počátečním stavu kostní hmoty (a tedy na rozsahu operace)… Náklady na rekonstrukci čelistních kostí Rekonstrukce čelisti

Hemisekce

Co je to hemisekce? Hemisekce je rozdělení vícekořenového zubu, tj. Mnohokořenového premoláru nebo moláru. Obvykle se to provádí v oblasti kořenů, ale tato část může také odkazovat na korunní část zubu. V závislosti na počáteční situaci to poskytuje potřebnou podporu pro… Hemisekce