Epidurální lipomatóza

Definice - Co je to epidurální lipomatóza? Epidurální lipomatóza je nádorová difúzní proliferace tukových buněk v epidurálním prostoru spinální kyseliny. Epidurální prostor, známý také jako epidurální prostor, je rozštěpový prostor v oblasti páteřních mozkových blan. Nachází se mezi periostem páteřního kanálu (stratum… Epidurální lipomatóza

Epidurální lipomatóza má tyto příznaky | Epidurální lipomatóza

Epidurální lipomatóza má tyto příznaky Epidurální lipomatóza způsobuje příznaky při posunu a zúžení páteřních nervů nebo míchy. To může vést k různým symptomům, mezi které patří především poruchy citlivosti, bolest a motorické poruchy. Příznaky mohou být podobné jako u herniovaného disku, který také způsobuje zúžení míchy a… Epidurální lipomatóza má tyto příznaky | Epidurální lipomatóza

Průběh epidurální lipomatózy | Epidurální lipomatóza

Průběh epidurální lipomatózy Epidurální lipomatóza může postupovat, pokud není léčena. Proto byste měli vždy usilovat o odstranění příčinných faktorů, jako je obezita nebo steroidní terapie. V případech závažné progrese a paralýzy je nutná chirurgická dekomprese. Poté se však může epidurální lipomatóza znovu objevit. Existuje však také možnost stavu bez recidivy. … Průběh epidurální lipomatózy | Epidurální lipomatóza