Biopsie prsu: důvody, postup, význam

Postup pro punčovou biopsii a vakuovou biopsii Prsa a okolní oblasti jsou nejprve dezinfikovány a lokálně znecitlivěny. Během punčové biopsie lékař zavede jemnou vodicí kanylu přes kůži do podezřelé oblasti prsu pod vizuální kontrolou pomocí ultrazvuku nebo rentgenového zařízení. Pomocí speciální bioptické pistole vystřelí bioptickou jehlu do… Biopsie prsu: důvody, postup, význam

Biopsie jater

Co je jaterní biopsie? Jaterní biopsie je odebrání vzorku tkáně z jater. Synonymně pro jaterní biopsii se používá také punkce jater. Provádí se za účelem zjištění příčiny nejasného onemocnění jater nebo sledování průběhu chronického onemocnění jater. Indikace pro jaterní biopsii Indikace… Biopsie jater

Biopsie děložního čípku

Úvod Biopsie popisuje odstranění tkáně z orgánu za účelem vyšetření buněk. Provádí se, pokud má člověk podezření, že buňky jsou degenerované, nebo je přítomna zvláštní nemoc. Pokud si gynekolog při předchozích vyšetřeních všiml podezřelých změn, objedná si pro upřesnění biopsii děložního čípku. … Biopsie děložního čípku

Biopsie lymfatických uzlin

Co je biopsie lymfatických uzlin? Při biopsii lymfatických uzlin je při malé operaci odstraněna jedna nebo více lymfatických uzlin z konkrétní oblasti. V některých případech lze odstranit pouze tkáň z jedné lymfatické uzliny. Vzorky jsou pak histologicky vyšetřeny pod mikroskopem patologem. Jsou prováděny biopsie lymfatických uzlin… Biopsie lymfatických uzlin