Retikulocyty

Co jsou retikulocyty? Retikulocyty jsou nezralé červené krvinky (takzvané erytrocyty). Už nemají buněčné jádro, ale jsou stále schopni provádět metabolické procesy, protože některé buněčné organely jsou stále funkční. Jednou z těchto buněčných organel je endoplazmatické retikulum. Genetická informace (RNA) je navíc uložena v retikulocytech. … Retikulocyty

U kterých onemocnění jsou retikulocyty zvýšené? | Retikulocyty

U kterých chorob jsou retikulocyty zvýšené? Klasickým onemocněním spojeným se zvýšeným počtem retikulocytů je anémie. Anémie popisuje anémii. Je charakterizován sníženým počtem červených krvinek, tj. Sníženým počtem červených krvinek, nebo sníženou koncentrací červeného krevního barviva (tzv. Hemoglobinu). Tělo se snaží kompenzovat… U kterých onemocnění jsou retikulocyty zvýšené? | Retikulocyty

Hemoglobin

Struktura Hemoglobin je protein v lidském těle, který má důležité funkce pro transport kyslíku v krvi. Proteiny v lidském těle se vždy skládají z více aminokyselin spojených dohromady. Aminokyseliny jsou částečně přijímány tělem s jídlem, částečně tělo může také převádět jiné ... Hemoglobin

Hematokrit

Hematokrit je krevní hodnota, která výhradně odráží buněčné složky (přesněji počet erytrocytů) krve. Krev se obecně skládá z kapalné složky, krevní plazmy a mnoha různých buněk. Jak bylo uvedeno výše, tyto buňky jsou shrnuty jako hematokrit (zkratka Hkt), přičemž hodnota se ve skutečnosti vztahuje pouze na ... Hematokrit

Normální hodnota hematokritu Hematokrit

Normální hodnota hematokritu Normálně by hodnota hematokritu měla být mezi 37–45% pro ženy a mírně vyšší pro muže, konkrétně mezi 42–50%. Je však třeba poznamenat, že tyto normální hodnoty se také mohou mírně lišit. Existují pacienti, kteří jsou zcela zdraví, i když jejich hodnota hematokritu zcela neodpovídá normálnímu rozmezí. Na … Normální hodnota hematokritu Hematokrit

Parametry erytrocytů

Význam zkratek MCH = průměrný korpuskulární hemoglobin MCV = průměrný objem buněk MCHC = průměrná koncentrace korpuskulárního hemoglobinu RDW = šířka distribuce červených krvinek Všechny tyto zkrácené parametry se používají k popisu počtu červených krvinek, tj. Červených krvinek (erytrocytů) podrobněji . Jsou zvláště důležité v případě… Parametry erytrocytů