Dlouhodobé EKG

Co je to? Dlouhodobé EKG je trvalý záznam elektrokardiogramu, který obvykle trvá 24 hodin. EKG měří elektrický potenciál prostřednictvím elektrod, které jsou připevněny k pokožce v různých bodech těla. Měření přes elektrody vedou k kazetovému zapisovači, který je zavěšen kolem krku páskou. … Dlouhodobé EKG

Kdo potřebuje dlouhodobé EKG? | Dlouhodobé EKG

Kdo potřebuje dlouhodobé EKG? Dlouhodobé EKG se provádí hlavně při podezření na srdeční arytmii. V rutinní klinické diagnostice se často používá vyšetření EKG, ale pouze na několik sekund až minut. Mnoho srdečních arytmií může být velmi výrazných a klinicky relevantních, ale při krátkém vyšetření nejsou patrné. Pacienti často zaznamenávají příznaky ... Kdo potřebuje dlouhodobé EKG? | Dlouhodobé EKG

Cvičení EKG

Co to je? V případě cvičebního EKG se používá zařízení EKG k zachycení a zaznamenávání elektrických signálů srdce, zatímco léčená osoba je fyzicky aktivní, čímž se zatěžuje srdce a krevní oběh. Cvičební EKG je důležitým diagnostickým nástrojem pro diagnostiku určitých srdečních chorob. … Cvičení EKG

Cvičení EKG pro diagnostiku ischemické choroby srdeční | Cvičení EKG

Cvičení EKG pro diagnostiku ischemické choroby srdeční Podezření na přítomnost takzvané ischemické choroby srdeční (ICHS) je jedním z hlavních důvodů provedení zátěžového EKG. Toto onemocnění způsobuje změny v cévách, které zásobují srdce krví a tím i kyslíkem. Vklady ve stěnách plavidel omezují… Cvičení EKG pro diagnostiku ischemické choroby srdeční | Cvičení EKG