Léčba příliš vysoké hodnoty feritinu Hodnota feritinu je příliš vysoká

Léčba příliš vysoké hodnoty feritinu Terapie zvýšené hodnoty feritinu se zpočátku provádí pomocí takzvaných chelatačních činidel. Jedná se o chemické komplexy, které jsou zvláště vhodné pro vazbu železa. Tímto způsobem může být vázáno zvýšené množství železa v krvi, které je obvykle spojeno se zvýšenou hodnotou feritinu. … Léčba příliš vysoké hodnoty feritinu Hodnota feritinu je příliš vysoká