Rentgenové vyšetření dítěte

Úvod Rentgenovým vyšetřením u dítěte se rozumí pořízení rentgenového snímku pomocí rentgenových paprsků pro diagnostiku konkrétních onemocnění. Rentgenové paprsky jsou zvláště vhodné pro hodnocení kostních struktur. Měkké tkáně, jako jsou orgány, se stanou viditelnějšími pomocí ultrazvukového vyšetření nebo MRI. U dětí však existuje několik… Rentgenové vyšetření dítěte

Jaké jsou alternativy? | Rentgenové vyšetření dítěte

Jaké jsou alternativy? Alternativními zobrazovacími metodami jsou zejména ultrazvuk a MRI. Oba jsou však vhodnější pro vyšetření měkkých tkání, jako jsou orgány, a méně pro hodnocení kostí. U velmi malých dětí však velká část kostry ještě není zkostnatělá a stále se skládá z chrupavky. To znamená, že ultrazvuk… Jaké jsou alternativy? | Rentgenové vyšetření dítěte

RTG hrudníku (RTG hrudníku)

Definice Rentgenové vyšetření hrudníku (lékařský termín: hrudník), obvykle označovaný jako rentgenový hrudník, je často prováděné standardní vyšetření. Používá se k posouzení různých orgánů, jako jsou plíce, srdce nebo žebra. Za tímto účelem se hrudník rentgenuje relativně malým množstvím rentgenových paprsků a pořizují se snímky. Po dobu … RTG hrudníku (RTG hrudníku)

Příprava na zkoušku RTG hrudníku (RTG hrudníku)

Příprava na vyšetření Před vlastním vyšetřením musí být horní část těla obvykle svlečena. Také by měly být odstraněny všechny druhy šperků na horní části těla. Krátce před pořízením rentgenu hrudníku opouští personál místnost, kde se rentgen provádí. Samotný obrázek pak zabere jen pár milisekund. Poté,… Příprava na zkoušku RTG hrudníku (RTG hrudníku)

Je ozáření nebezpečné? | RTG hrudníku (RTG hrudníku)

Je expozice záření nebezpečná? Expozice záření z rentgenového záření hrudníku je relativně nízká a srovnatelná s radiační expozicí z transatlantického letu. Vyšetření proto obvykle není přímo nebezpečné. Možné přínosy by však měly být vždy zváženy proti potenciálnímu poškození. Je třeba se vyvarovat nadbytečného a příliš častého rentgenového záření, protože jinak… Je ozáření nebezpečné? | RTG hrudníku (RTG hrudníku)