Doxepin

Definice Doxepin se používá jako tricyklické antidepresivum při depresích, ale také při léčbě závislostí, zejména závislosti na opiátech. Doxepin je inhibitor zpětného vychytávání. To znamená, že brání tomu, aby se do nervových buněk mozku vstřebávaly poslové látky, jako je norepinefrin, dopamin a serotonin. K dispozici je tedy opět více neurotransmiterů, které… Doxepin

Kontraindikace | Doxepin

Kontraindikace Stejně jako u jiných léků existují kontraindikace pro Doxepin, což znemožňuje užívání Doxepinu: Přecitlivělost na doxepin nebo příbuzné látky Delir (zakalení vědomí s dalšími smyslovými bludy nebo bludy) Glaukom s úzkým úhlem Akutní retence moči Prostatická hyperplázie (zvětšení prostaty) s dodatečnou tvorbou zbytkové moči Pro paralýzu střev během ... Kontraindikace | Doxepin

Aponal®

Účinná látka Doxepin Úvod Doxepin (obchodní název: Aponal®) je léčivo ze skupiny tricyklických antidepresiv. Působí v centrální nervové soustavě tím, že inhibuje zpětné vychytávání neurotransmiterů serotoninu a noradrenalinu. Doxepin má náladový a sedativní (útlumový) účinek. Hlavní indikací (oblast použití) je deprese. Zatímco tlumicí účinek začíná… Aponal®

Kontraindikace | Aponal®

Kontraindikace V případě známé přecitlivělosti na doxepin není povolena žádná aplikace. Další kontraindikace jsou: Doxepin také nesmí být používán během kojení nebo u dětí mladších 12 let. Velmi opatrné použití při srdečních onemocněních (ischemická choroba srdeční (ICHS), srdeční selhání, srdeční arytmie, syndrom dlouhého QT), epilepsie, glaukom, zvětšení prostaty (prostata… Kontraindikace | Aponal®

Cena | Venlafaxin

Cena Venlafaxin je k dispozici pouze na lékařský předpis a prodává se v lékárnách v různých dávkách (37.5 mg a 75 mg). K dispozici jsou také různé velikosti balení (20, 50, 100 tablet v balení). 20 balení s menší dávkou 37.5 mg venlafaxinu na tabletu stojí asi 15 eur. Větší 50 balení… Cena | Venlafaxin

Venlafaxin

Úvod Venlafaxin je klasifikován jako antidepresivum, což je jeden ze selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SSNRI). Droga působí jako stimulant a činidlo snižující úzkost zvýšením hladin serotoninu a noradrenalinu v centrálním nervovém systému. Z tohoto důvodu se používá k léčbě úzkostných poruch a těžké deprese. U dětí a… Venlafaxin