Nežádoucí účinky přípravku Beloc zok

Synonyma v širším smyslu Metoprolol Beloc Beta blokátor Vedlejší účinky Beta-blokátory, jako je Beloc zok®, mohou vést k příliš pomalému tepu (bradykardie, negativní chronotropní). Mohou také zpomalit přenos buzení (negativně dromotropní, AV blok) a také snížit sílu úderu (negativně inotropní). Beloc zok® může spustit ... Nežádoucí účinky přípravku Beloc zok

Kontraindikace | Nežádoucí účinky přípravku Beloc zok

Kontraindikace Beta-blokátory, jako je Beloc zok®, se nesmí užívat v případech závažného srdečního selhání (srdeční selhání NYHA IV) a určitých forem srdeční arytmie (AV blok 2. nebo 3. stupně). Další kontraindikace užívání přípravku Beloc zok ® jsou příliš pomalý srdeční tep (méně než 50 úderů za minutu v klidu) a také… Kontraindikace | Nežádoucí účinky přípravku Beloc zok

Interakce | Beloc Zok roztoč

Interakce Následující léky mohou interagovat s přípravkem Belok Zok Mite®, pokud je používán v kombinaci s ním: Jiná antihypertenziva: Kombinace přípravku Belok Zok Mite® (stejně jako všechny ostatní beta-blokátory) s jinými antihypertenzivy (např. Diuretiky (tablety na odvodnění)) (nitráty, antagonisté vápníku) mohou vést k nadměrnému snížení krevního tlaku, takže zde dávkování ... Interakce | Beloc Zok roztoč