chronické onemocnění kůže

Co je elefantiáza? Elephantiasis je onemocnění, při kterém dochází k masivnímu bobtnání tkáně. Obvykle se tento termín používá pro konečnou fázi chronického lymfedémového onemocnění. V tomto případě poruchy transportu lymfy (tkáňové tekutiny) vedou k trvalé tvorbě edému (ukládání tekutiny v tkáni). Časem tato… chronické onemocnění kůže

Terapie | Elefantiáza

Terapie Terapii je třeba zahájit před přítomností elefantiázy. Elephantiasis je stadium lymfedému, které nelze zvrátit. Proto by již dříve měla být provedena adekvátní terapie. To se skládá z konzervativních metod, jako je konzistentní elevace postižené oblasti těla. Fyzická opatření, jako je lymfatická drenáž, kde terapeuti… Terapie | Elefantiáza

Jak je to nakažlivé? | Elefantiáza

Jak moc je to nakažlivé? Elephantiasis ve většině případů není nakažlivá. Zvláště v netropických oblastech, jako je Německo, jde téměř vždy o neinfekční příčinu lymfedému, který není přenosný. Genetické změny v lymfatickém systému jsou tedy dědičné, nejedná se však o klasickou infekci. Také tendence k rozvoji rakoviny, která může… Jak je to nakažlivé? | Elefantiáza