Jaké jsou fáze mitózy? | Mitóza - jednoduše vysvětleno!

Jaká jsou stadia mitózy? Buněčný cyklus, který je zodpovědný za buněčné dělení a tedy i za buněčnou proliferaci, lze rozdělit na interfázi a mitózu. V mezifázi se DNA zdvojnásobí a buňka se připraví na nadcházející mitózu. Tato fáze buněčného cyklu může mít různou délku a… Jaké jsou fáze mitózy? | Mitóza - jednoduše vysvětleno!

Jaký je rozdíl mezi mitózou a meiózou? | Mitóza - jednoduše vysvětleno!

Jaký je rozdíl mezi mitózou a meiózou? Za jaderné dělení jsou zodpovědné mitózy i meiózy, přestože se oba procesy liší svou posloupností a výsledky. Mitóza je proces, při kterém se z mateřské buňky vytvoří dvě identické dceřiné buňky s dvojitou (diploidní) sadou chromozomů. Na rozdíl od meiózy pouze jeden ... Jaký je rozdíl mezi mitózou a meiózou? | Mitóza - jednoduše vysvětleno!

Replikace DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Replikace DNA Cílem replikace DNA je amplifikace stávající DNA. Během buněčného dělení je DNA buňky přesně duplikována a poté distribuována do obou dceřiných buněk. Zdvojnásobení DNA probíhá podle takzvaného semi-konzervativního principu, což znamená, že po počátečním rozuzlení DNA původní ... Replikace DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenování DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenování DNA Při sekvenování DNA se používají biochemické metody ke stanovení sekvence nukleotidů (molekula DNA na bázi cukru a fosfátu) v molekule DNA. Nejpoužívanější metodou je metoda ukončení Sangerova řetězce. Vzhledem k tomu, že DNA se skládá ze čtyř různých bází, existují čtyři různé přístupy. Každý přístup obsahuje DNA… Sekvenování DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Jakou roli hraje při depresi epigenetika? | Epigenetika

Jakou roli hraje epigenetika v depresi? Epigenetika hraje zvláště důležitou roli ve vývoji psychiatrických onemocnění. Aktivace a inaktivace určitých genových sekvencí může vést k onemocněním, jako je deprese a schizofrenie. Mohou za to pravděpodobně také faktory věku a prostředí, které vedou ke změněným epigenetickým procesům. Duševní choroby jsou… Jakou roli hraje při depresi epigenetika? | Epigenetika

Epigenetika

Definice Epigenetika je široká a komplexní biologická disciplína, která se zabývá genetickými funkcemi, které přesahují rámec pouhého sekvenování bází DNA. Genetický materiál se skládá především z řetězců DNA, které jsou vytvořeny z různě uspořádaných párů bází. V každém člověku existují rozdíly v pořadí párů bází, které v ... Epigenetika

Příklady epigenetiky | Epigenetika

Příklady epigenetiky Epigenetické příklady lze pozorovat u každého člověka ve stáří. Mnoho nemocí je v dnešní době připisováno mimo jiné epigenetickým změnám. Typickým příkladem viditelné epigenetiky je takzvaná „X-inaktivace“. Zde je chromozom X epigenetickými procesy zcela umlčen. To postihuje hlavně ženy, které mají dva X chromozomy. Jeden … Příklady epigenetiky | Epigenetika