ADH

Tvorba ADH: ADH, kterému se také říká antidiuretický hormon, adiuretin nebo vazopresin, je peptidový hormon. Tento hormon je produkován společně s nosným proteinem neurofysinem II ve speciálních jádrech hypotalamu (nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis). Hormon je pak uložen v zadním laloku hypofýzy, kde je uvolňován ... ADH