Poměr stran

Synonymum: Extension Stretch (extenze) Protažení je protipohyb k ohybu. Končetina je ve výchozí poloze ve flexi. Během kontrakce je v příslušném kloubu prodloužení. V tomto je třeba rozpoznat protažení v loketním kloubu. Příklad: Tricepsový tlak (loketní kloub) Bench press (loket… Poměr stran

Úpadek

Synonymum: retroverze Retroverze Retroverze je protipohyb k anteverzi. Paže/noha se pohybuje dozadu. Při anteverzi a retroverzi je třeba končetiny chápat jako kyvadlo. Slovo retroverze pochází z latiny a znamená: retro (zpět), vertere (obrat/obrat) V našem příkladu probíhá retroverze natažené paže v ramenním kloubu. To má za následek… Úpadek

Supinace

V medicíně termín supinace popisuje pohyb končetiny. Slovo supinace pochází z latiny a znamená „ohnutá poloha zad“. Opačným pohybem k supinaci je pronace. Existuje supinace ruky nebo předloktí a supinace nohy. Oba jsou představeny v následujícím textu. Supinace předloktí… Supinace

pronation

V medicíně termín pronace popisuje pohyb končetiny. Slovo pronace pochází z latiny a znamená něco jako „ohnout se dopředu“ nebo „otočit se dopředu“. Opačným pohybem k pronaci je supinace. Existuje pronace ruky nebo předloktí a pronace nohy. Oba jsou uvedeny v… pronation

Srážka

Synonyma Latina: adducere Adduction Adduction je protipohyb únosu. Zde se ruce nebo nohy vyjmuté z těla přivedou nahoru k tělu. V našem případě probíhá addukce natažených paží v ramenním kloubu. Další příklad addukce v ramenním kloubu najdete zde. Příklad motýlího adduktoru… Srážka

Vnitřní rotace

Úvod Vnitřní rotace je rotační pohyb končetiny kolem její podélné osy. Směr otáčení směřuje dovnitř. Vnější strana končetiny je otočena směrem k tělu (mediálně). Aby bylo možné provést vnitřní rotaci, musí být kloubem kulový kloub nebo kloub otočný/kloubový. Kulové klouby jsou například… Vnitřní rotace

Anteverze

Synonyma: anteversio Anteversion Anteversion je přední vedení natažených nebo ohnutých paží/nohou. Kombinovaný znamená anteverzi z latinského ante (vpředu) a vertere (soustružení/soustružení). Na obrázku je znázorněna anteverze natažené paže v ramenním kloubu. To má za následek stažení předního ramenního svalu. Výstřel … Anteverze

Difrakce

Synonymum: Difrakce flexe (flexe) Kromě strečinku je flexe nejčastějším pohybem při posilování. V počáteční situaci je paže/noha natažená. Paže nemusí ležet na těle. Během fáze kontrakce se kloub omotá kolem paže. Na obrázku vidíte flexi v lokti… Difrakce

Únos

Synonyma latinsky: adducere Abduction Při abdukci jsou končetiny odstraněny z těla. Lze si například představit únos natažených paží v ramenním kloubu. Zde se stahuje vnější část ramenních svalů. Butterfly reverse je další forma únosu v ramenním kloubu, ale s pažemi vpřed… Únos