Thalamus

Úvod Thalamus je největší strukturou diencephalonu a nachází se jednou na každé polokouli. Jedná se o fazolovitou strukturu, která je navzájem spojena jakýmsi mostem. Kromě thalamu patří do diencephalonu i další anatomické struktury, jako je hypotalamus s hypofýzou, epithalamus s epifýzou… Thalamus

Syndrom úhlu mostu mozečku Úhel mozečku mozečku

Syndrom úhlu mozečkového můstku Syndrom úhlu mozečkového můstku je kombinací symptomů, které se mohou vyskytnout u nádorů v úhlu mozečkového můstku (viz tumory úhlového můstkového mozečku). Anatomie úhlu můstkového mozečku umožňuje odvození symptomů. Mezi příznaky patří: ztráta sluchu, tinnitus, závratě, nejistá chůze (8. hlavový nerv… Syndrom úhlu mostu mozečku Úhel mozečku mozečku

Ranvier šněrovací prsten

Šněrovací prsten Ranvier je prstencové přerušení tukového nebo myelinového pouzdra obklopujícího nervová vlákna. V průběhu „solatorického excitačního vedení“ slouží ke zvýšení rychlosti nervového vedení. Saltatoric, z latiny: saltare = skok znamená „skok“ akčního potenciálu, ke kterému dochází, když narazí na… Ranvier šněrovací prsten

Dendrit

Definice Dendrity jsou cytoplazmatická prodloužení nervové buňky, která se obvykle oddělí od těla nervové buňky (soma) uzlovitým způsobem a jsou stále jemněji rozvětvená na dvě části. Slouží k přijímání elektrických podnětů z nervových buněk proti proudu prostřednictvím synapsí a jejich přenosu do soma. Dendrity také… Dendrit

Rezervace

Denervace je přestřižení nervů nebo nervových traktů tak, aby nepřenášely informace do mozku a naopak mozek již nemohl posílat informace přes denervovaný nerv. Ve většině případů se postup provádí k odstranění nežádoucí, většinou chronické bolesti. Denervace může být také terapeutickou možností… Rezervace