Limbický systém

Termín „limbický systém“ označuje funkční jednotku lokalizovanou v mozku, která slouží především ke zpracování emočních impulzů. Kromě toho limbický systém řídí vývoj chování pohonu. Limbickému systému je přičítáno i zpracování základních složek intelektuálního výkonu. V souvislosti s těmito složitými procesy však limbický… Limbický systém

Funkční poruchy limbického systému Limbický systém

Funkční poruchy limbického systému Jelikož se struktury seskupené pod pojmem „limbický systém“ podílejí na řadě zpracovatelských operací, mohou se poruchy jedné nebo více částí tohoto systému projevit závažným omezením kognitivních schopností. Zvláště neschopnost posoudit emoční situace je přičítána dysfunkcím v… Funkční poruchy limbického systému Limbický systém

Klinický stav vizuálního centra Prohlížecí centrum

Klinický stav zrakového centra Poškození zrakové cesty může být způsobeno řadou procesů: Takové poškození může mít za následek relativně specifické poruchy vidění v závislosti na umístění zrakové cesty nebo zrakového systému. Jednostranná léze zrakového nervu například vede k jednostranné slepotě. K tomu může dojít například ... Klinický stav vizuálního centra Prohlížecí centrum