Rezervace

Denervace je přestřižení nervů nebo nervových traktů tak, aby nepřenášely informace do mozku a naopak mozek již nemohl posílat informace přes denervovaný nerv. Ve většině případů se postup provádí k odstranění nežádoucí, většinou chronické bolesti. Denervace může být také terapeutickou možností… Rezervace

Patella | Rezervace

Patella Nejčastějším důvodem chronické bolesti čéšky je opět degenerativní opotřebení v důsledku přetížení. Trpí tím zejména sportovci, kteří musí při svém sportu (skoku do dálky, skoku do výšky, volejbalu, basketbalu) hodně skákat. Z dlouhodobého hlediska může být bolest tak silná, že delší přestávka je ... Patella | Rezervace

Mozkové nervy

Synonyma v nejširším slova smyslu kraniální nerv, hlavový nerv, hlavové nervy, zrakový nerv, čichový nerv, okulomotorický nerv, trochleární nerv, trojklanný nerv, lícní nerv, abducensův nerv, vestibulocochlearní nerv, glossofaryngeální nerv, nerv vagus Definice Obecný termín kraniální nervy ( Nervi craniales) označuje 12 specifických nervů mimořádné důležitosti na každé polovině těla. Pro praktické… Mozkové nervy

Tvářový nerv

Úvod Lícní nerv patří mezi hlavové nervy. Jedná se celkem o dvanáct nervů, které mají původ v mozku a jsou zodpovědné za různé smyslové vjemy, ale také za pohyby. Lícní nerv je sedmým z těchto hlavových nervů. Je zodpovědný jak za pohyby obličejových svalů, tak za… Tvářový nerv

Ztráta, paralýza a léze longus hrudního nervu | Co je to hrudní nervus longus

Ztráta, paralýza a léze hrudního nervu longus Poškození dlouhého hrudního nervu není příliš časté. To se projevuje bolestí, sníženou pohyblivostí ramene a paže a vyčníváním lopatky dozadu. Nejčastější příčinou poškození nervu je nošení těžkého batohu nebo ... Ztráta, paralýza a léze longus hrudního nervu | Co je to hrudní nervus longus

Nervy na ruce

Ruční nervy, které jsou zodpovědné za citlivé a motorické zásobení ruky, pocházejí z nervového plexu, ze kterého je pro každou stranu těla jeden. Tento plexus je v lékařské terminologii známý jako brachiální plexus a pochází z přidružených nervových vláken ze segmentů míchy… Nervy na ruce