Ranvier šněrovací prsten

Šněrovací prsten Ranvier je prstencové přerušení tukového nebo myelinového pouzdra obklopujícího nervová vlákna. V průběhu „solatorického excitačního vedení“ slouží ke zvýšení rychlosti nervového vedení. Saltatoric, z latiny: saltare = skok znamená „skok“ akčního potenciálu, ke kterému dochází, když narazí na… Ranvier šněrovací prsten

Dendrit

Definice Dendrity jsou cytoplazmatická prodloužení nervové buňky, která se obvykle oddělí od těla nervové buňky (soma) uzlovitým způsobem a jsou stále jemněji rozvětvená na dvě části. Slouží k přijímání elektrických podnětů z nervových buněk proti proudu prostřednictvím synapsí a jejich přenosu do soma. Dendrity také… Dendrit

Bez znatelných nervových vláken Nervové vlákno

Vlákna bez známek nervů Vlákna bez známek se nacházejí hlavně tam, kde informace nemusí být předávány tak rychle. Například nervová vlákna bolesti, která přenášejí informace o pocitu bolesti do mozku, jsou částečně bez značek. To je důležité, protože například existuje bolest, která musí trvat dlouho. V … Bez znatelných nervových vláken Nervové vlákno

Kvalita nervových vláken | Nervové vlákno

Kvalita nervových vláken Kvalita nervových vláken se používá k popisu, z které části těla se informace předávají. Na jedné straně jsou somatosenzorická nervová vlákna, která se také nazývají somatoafferentní. Somato zde odkazuje na tělo, citlivé nebo aferentní, odkazuje na skutečnost, že informace jsou přenášeny z ... Kvalita nervových vláken | Nervové vlákno

Akční potenciál

Synonyma nervový impuls, excitační potenciál, špice, excitační vlna, akční potenciál, elektrická excitace Definice Akční potenciál je krátká změna membránového potenciálu buňky od jejího klidového potenciálu. Slouží k přenosu elektrického buzení, a je tedy elementární pro přenos podnětů. Fyziologie Abychom porozuměli akčnímu potenciálu, musíme… Akční potenciál

Akční potenciál v srdci | Akční potenciál

Akční potenciál v srdci Základem elektrického buzení srdce je takzvaný akční potenciál. Představuje biologicky časově omezenou změnu elektrického napětí přes buněčnou membránu, která končí svalovým působením, v tomto případě srdečním tepem. S dobou trvání přibližně 200 až 400 milisekund v závislosti na… Akční potenciál v srdci | Akční potenciál

Synaptická štěrbina

Definice Synaptická mezera je prostor mezi dvěma komunikujícími nervovými buňkami, který hraje důležitou roli při přenosu akčních potenciálů (nervových impulzů). V něm probíhá modulace přenosu signálu, která má velký farmakologický význam. Konstrukce synaptické štěrbiny Synapse je přechod mezi dvěma nervovými buňkami nebo… Synaptická štěrbina

Funkčnost chemických synapsí Synaptická štěrbina

Funkčnost chemických synapsí Kdykoli nervová buňka vyšle signál do svalu, žlázy nebo jiné nervové buňky, přenos probíhá prostřednictvím synaptické mezery, která je široká jen asi 20–30 nanometrů. Dlouhá prodloužení nervových buněk (nazývaná také „axony“) vedou nervový impuls (tj. „Akční potenciál“) ze středu ... Funkčnost chemických synapsí Synaptická štěrbina