Dentine

Co je to dentin? Dentin nebo také nazývaný dentin, patří k tvrdým zubním látkám a úměrně tvoří jejich hlavní hmotu. Je to druhá nejtvrdší látka v našem těle po sklovině a nachází se mezi sklovinou, která je na povrchu, a kořenovým cementem, což je povrch kořene. … Dentine