Diagnóza | Ehlers-Danlosův syndrom typu III

Diagnostika První známkou genetické vady je obvykle pozitivní rodinná anamnéza. Za účelem diagnostiky EDS se pak obvykle odebere vzorek krve. Buňky obsažené v tomto vzorku jsou poté vyšetřeny na genetické vady pomocí molekulárně genetických metod. Výsledek je obvykle k dispozici během několika dní. Terapie Ehlers-Danlosův syndrom typu… Diagnóza | Ehlers-Danlosův syndrom typu III