V jakém věku dostávají ženy infarkt? | Srdeční infarkt u žen

V jakém věku ženy dostávají infarkt? K infarktu dochází hlavně v pokročilém věku. Riziko srdečního infarktu se zvyšuje u žen ve věku od 50 let. Zejména ve věkové skupině mezi 65 a 75 lety je riziko srdečního infarktu výrazně zvýšeno. Navíc mnoho různých faktorů může způsobit dřívější výskyt ... V jakém věku dostávají ženy infarkt? | Srdeční infarkt u žen

Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským infarktem? | Srdeční infarkt u žen

Jaký je rozdíl mezi infarktem ženy a muže? Na rozdíl od mužů ženy často nepociťují klasické příznaky infarktu. Obzvláště nespecifické příznaky jsou spíše patrné. Infarkt je často doprovázen nevolností a zvracením. Bolest žaludku nebo celková bolest v horní části břicha jsou také možné ... Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským infarktem? | Srdeční infarkt u žen

Prognóza po infarktu myokardu

Srdeční arytmie Počáteční komplikace, ke kterým může dojít během prvních 48 hodin po infarktu, činí pro pacienta nejnebezpečnější bezprostřední období po infarktu. V 95-100% případů dochází po srdečním záchvatu k srdečním arytmiím, které se mohou pohybovat od dalších úderů komory až po fatální ventrikulární fibrilaci. Fibrilace síní nebo… Prognóza po infarktu myokardu

Embolismus | Prognóza po infarktu myokardu

Embolie Embolie, tj. Krevní sraženiny (tromby) nesené v krevním řečišti, se mohou po srdečním záchvatu dostat do arteriálního cévního systému a vést k mozkové mrtvici, například uzavřením cévy v mozku. Riziko vzniku trombů v srdci je zvláště zvýšené, když se během srdečního záchvatu a koagulace objeví poruchy rytmu… Embolismus | Prognóza po infarktu myokardu

Srdeční zástava Oběhová zástava

resuscitace, kardiopulmonální resuscitace, kardiopulmonální resuscitace Definice Srdeční zástava správně popisuje kardiovaskulární zástavu, při které srdce přestane pumpovat krev do oběhu. Při zástavě srdce se postiženému po několika sekundách točí hlava a po půl minutě ztrácí vědomí. Dýchání se zastaví po dvou minutách a o další dvě minuty později… Srdeční zástava Oběhová zástava

Jaké jsou příznaky / prekurzory srdeční zástavy? | Srdeční zástava Oběhová zástava

Jaké jsou příznaky/prekurzory zástavy srdce? Srdeční zástavě často předchází dlouhodobá srdeční choroba. To zahrnuje onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, srdeční nedostatečnost nebo srdeční arytmie. K zástavě srdce však často dochází bez varování. Přímými známkami zástavy srdce je, že postižený náhle upadne do bezvědomí. Obvykle se hroutí… Jaké jsou příznaky / prekurzory srdeční zástavy? | Srdeční zástava Oběhová zástava

Srdeční zástava během spánku Srdeční zástava Oběhová zástava

Zástava srdce během spánku Riziko zástavy srdce během spánku je zvláště zvýšené u osob s výraznou srdeční nedostatečností. Zatímco během dne krev vsedě nebo ve stoje sleduje gravitační sílu a částečně klesá do nohou, během spánku proudí zpět do srdce díky… Srdeční zástava během spánku Srdeční zástava Oběhová zástava